RBBB – höger buntgrenblock

Vad är rätt buntgrenblock?

varje normalt hjärta är begåvat med ett naturligt inbyggt elsystem. Den elektriska impulsen som genereras från detta system resulterar i hjärtslag. Det elektriska systemet delar sig i 2 grenar (kallas höger och vänster bunt) vid ventrikelnivån (hjärtans nedre kamrar).

höger bunt stimulerar höger kammare till handling och vänster bunt stimulerar vänster ventrikel. Om det finns blockering i någon av grenarna resulterar det i fördröjd aktivering av den medföljande ventrikeln. Detta återspeglas på 12-avlednings EKG (elektrisk spårning av hjärtat) och tolkas som antingen höger eller vänster buntgrenblock.

hur vanligt är det högra buntgrenblocket?

Right bundle branch block (RBBB) är inte ett ovanligt fynd i den allmänna befolkningen. Prevalensen ökar med åldern-dvs det ses oftare hos äldre individer. RBBB är inte heller ett ovanligt fynd hos ungdomar, särskilt idrottare. Förekomsten av tillståndet hos unga, medelålders och äldre individer tros vara 0,2%, 0,7% respektive 11,3%

Vad är betydelsen av RBBB på ett EKG?

RBBB är vanligtvis ett tillfälligt resultat på ett EKG, vilket skulle ha utförts av en annan anledning. Men i närvaro av symtom som bröstsmärta eller andfåddhet eller synkope kan det innebära underliggande hjärt – eller lungsjukdomar som:

  • lång stående höger hjärtsvikt
  • hjärtinfarkt (hjärtinfarkt)
  • medfödda hjärtsjukdomar (hål i hjärtat)
  • lång stående lungtillstånd som påverkar höger sida av hjärtat
  • lungemboli (blodpropp i lungan)

RBBB ses hos äldre individer utan hjärtproblem kan bero på degenerativa förändringar i rätt bunt som en del av normal åldringsprocess.

behöver RBBB ytterligare undersökningar och behandling?

som nämnts ovan kan RBBB vara ett tillfälligt resultat. Om det inte finns några symtom associerade, finns det inget behov av ytterligare undersökningar och behandling. Men om det är associerat med något av de ovan nämnda symtomen krävs ytterligare utvärdering i form av ekkokardiografi (ultraljudsskanning av hjärtat).

å andra sidan kan vänster buntgrenblock (LBBB) på EKG föreslå underliggande hjärtsjukdomar, vilket innebär att ytterligare undersökningar skulle göras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.