Problem uttalande

problemlösning börjar alltid med en välskriven problem uttalande. Alltid. Du vill ta bort all förvirring och tvetydighet om problemet du står inför genom att beskriva exakt vad som hände.

detta håller ditt team fokuserat exakt på din fråga. Det kommer också att hjälpa dina team att konsekvent lösa problemen inom din organisation och hålla den fruktade ”scope creep” i schack.

ditt problem uttalande bör aldrig detalj en orsak till problemet till hands. När allt kommer omkring, om du visste orsaken, skulle du inte behöva skapa detta uttalande. Du skulle inte ha ett behov av denna metod. Du skulle vidta åtgärder för att eliminera orsaken. Ett sista tips… kom ihåg att det är osannolikt att en individ orsakade ditt problem. Det är mer troligt att frågan är ett resultat av en dålig process. Deming har fastställt att 85% av problemen är ett resultat av dåligt definierade eller otillräckliga processer och endast 15% av problemen är verkligen operatörsfel!

problem uttalande regler

dåligt skrivna exempel-

widgeten är för lång.

det finns för många fel i våra rapporter.

vår leveranstid är hemsk.

dessa exempel beskriver inte tillräckligt djupet av problemet. Alla 3 är en anständig början, men mer information krävs innan ditt lag hoppar in för att ta reda på vad som hände. Tillägget av hur ditt företag misslyckades med att uppfylla kraven är ett måste i problemutlåtanden.

bra exempel –

widgeten överstiger kundkravet på 38 cm (definierar kravet och hur organisationen misslyckades med att uppfylla det).

de månatliga kvalitetsrapporterna (definierar var problemet finns) innehåller mer än 2 fel i genomsnitt, större än de 0 fel som förväntas (definierar det interna kravet)

leverans i tid har i genomsnitt 92%, mindre än målet på 98,5% (återigen definierar detta misslyckandet med att uppfylla kravet).

bättre exempel –

de senaste 10 produktionskörningar (definierar när problemet uppstår) visar widgeten mätt i genomsnitt 41cm (frågan), som överstiger kundens krav på 38cm +/- 2cm.

 problemlösning die

de senaste 2 månaderna (när) kvalitetsrapporterna innehåller mer än 2 fel i genomsnitt, större än de 0 fel som förväntas.

leverans i tid till kund X (där problemet uppstår) har bara varit 92% under de senaste 4 månaderna, mindre än de 98,5% som krävs.

dessa bättre exempel ger dina team den detalj som krävs för att undersöka problemet och definiera var ditt team ska fokusera sina resurser. Det finns till exempel inget behov av att söka efter de senaste 10 produktionskörningarna i widgetutredningen. Lagets preliminära resultat tyder på att problemet inte existerar före dessa körningar.

468 X 60 Statisk

Hem ””Problemlösningsstrategier ”” Problem Uttalanden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.