Probiotika kan slå droger vid behandling av sår

forskare från Universitetet i Valencia testade flera stammar av bifidobakterier isolerade från avföring från ammade spädbarn för aktivitet mot H pylori. De identifierade en stam, Bifidobacterium bifidum CECT 7366, som under vissa förhållanden erbjöd en hämningsnivå på nästan 95 procent in vitro och därefter testade dess effektivitet mot infektion hos möss.

efter 21 dagar utvecklade möss behandlade med stammen signifikant färre sår än kontrollgruppen. Ytterligare tester föreslog behandling också delvis lindrad skada på magvävnad orsakad av H pylori-infektion.

rapporterade sina resultat i tidskriften Applied and Environmental Microbiology, sa forskarna: ”H pylori anses vara en av de viktigaste riskfaktorerna bakom utvecklingen av gastrit och magsår och duodenalsår. För närvarande är antibiotikabaserad behandling för H pylori-infektion varken tillräcklig eller tillfredsställande, med de mest framgångsrika behandlingarna som når 75 procent till 90 procent utrotningshastigheter.

” användningen av probiotika är ett potentiellt lovande verktyg för att förhindra H pylori. Resultaten som presenteras här ger stam B bifidum CECT 7366 statusen för en probiotisk bakterie med funktionell aktivitet mot H pylori. Mänskliga kliniska prövningar måste utföras innan kommersialisering av denna stam kan godkännas.”

tillämpad och Miljömikrobiologi publiceras av Washington, DC-baserade American Society for Microbiology.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.