Pratap Bhanu Mehta

internationellt Forum för Demokratiska studier forskningsrådets medlem

Pratap Bhanu Mehta

Centrum för politisk forskning (Indien)

Pratap Bhanu Mehta är ordförande för Centrum för politisk forskning i New Delhi, Indien. Han var tidigare gästprofessor i regeringen vid Harvard University och a och Professor i filosofi och lag och styrning vid Jawaharlal Nehru University i Indien. Hans forskningsområden inkluderar politisk teori, konstitutionell rätt, samhälle och politik i Indien, styrning och politisk ekonomi och internationella frågor.

Dr.Mehta har författat många artiklar och rapporter för indiska och internationella organ, inklusive Världsbanken, FN: s forskningsinstitut för Social utveckling och Storbritanniens avdelning för internationell utveckling. Han är också i styrelsen för International Development Research Council och många andra akademiska institutioner, inklusive National Institute of Finance and Public Policy. Han är medlem i World Economic Forums Global Governance Council.

hans kolumner har dykt upp i nationella och internationella dagstidningar inklusive Financial Times, Telegraph, International Herald Tribune, The Hindu och Outlook . Han är också i redaktionen för många tidskrifter inklusive American Political Science Review, Journal of Democracy, och Indien och globala frågor.

Dr.Mehta har en BA första klass i filosofi, politik och ekonomi från Oxford University (St. John ’ s College) och en doktorsexamen i politik från Princeton University. Han är mottagare av Malcom S. Adishehshiah Award för 2010 och 2011 Infosys Prize for Social Sciences–Political Science.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.