praktiska överväganden och utmaningar för greenspace

det finns många utmaningar för både skapandet av greenspace och dess skydd under bredare stadsutveckling. Till exempel, områden som ska utvecklas till en grön slutanvändning lider ofta av fysiska problem (t.ex. markpackning) och kemiska problem (t. ex. kontaminering), som måste behandlas innan vegetationen etableras. Kvaliteten på den bredare miljön (t. ex. en plats i förhållande till befintlig grön infrastruktur, som kan förändras till följd av annan utveckling, kommer alla att påverka hållbarheten. Sociala faktorer (t.ex. uppfattningar, vandalism och rädsla för brott) kommer också att påverka framgången för alla system.

dessa utmaningar kan övervinnas genom att definiera uppnåbara mål för en webbplats och överväga utvecklingen inom en bredare planeringsram. Hot mot befintlig grön infrastruktur, till exempel genom grävning för serviceverktyg eller påståenden om sänkningsrisk, kräver särskild hänsyn.

några vanliga eller upplevda utmaningar och hot mot greenspace ges nedan.

utveckling

 • Utvecklingstryck
 • träd runt byggnader
 • trädrötter och grävning

platsnivå

 • invasiva arter
 • jordpackning
 • markförorening
 • Markfunktion

social

 • brott och vandalism
 • social och miljömässig rättvisa
 • social uppfattning

bredare miljö

 • luftföroreningar
 • biosäkerhet
 • klimatförändringar
 • habitatfragmentering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.