LUNGKNUTOR LUNGKNUTOR

den klassiska definitionen av ensam lungknut motsvarar en radiologisk bild på mindre än 3 cm som kan motsvara flera godartade och maligna tillstånd. Men med den utbredda användningen av bröst-CT detekteras för närvarande olika typer av små, jämn subcentrimetriska PNS: fast, slipat glas (VE) och blandat. Var och en med olika tillväxthastigheter och olika potential för malignitet. Nya framsteg inom thorax onkologi, både i diagnostiska och terapeutiska förfaranden, har gjort den klassiska definitionen otillräcklig för att införliva alla variationer i beteendet hos de olika lungknutorna som för närvarande undersöks. Bortsett från den vanliga konfrontationen av större fasta knölar har hanteringen av små fasta och subsolida knölar definierats. Det har tydligt fastställts att EV-lesioner har en högre risk för malignitet, med en god korrelation mellan den radiologiska aspekten och den histologiska graden. Blandade lesioner som kvarstår över tid och LV-lesioner där en fast komponent utvecklas är den högsta risken för att representera invasivt adenokarcinom.

därför bör alla noduler, ännu mindre subcentrimetriska, utvärderas av tvärvetenskapliga team med erfarenhet av olika hanterings-och uppföljningsalgoritmer. Bestämma vilka knölar som ska biopsi för att kunna resektera potentiellt härdbara initiala tumörer. Små tumörer kan opereras med minimalt invasiva kirurgiska tekniker, inklusive sublobarresektioner, med liknande onkologiska resultat, men med lägre risk och mindre försämring av funktionell kapacitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.