kvasipartikel

kvasipartikel, i fysik, en störning, i ett medium, som beter sig som en partikel och som bekvämt kan betraktas som en. En rudimentär analogi är en bubbla i ett glas öl: bubblan är inte riktigt ett självständigt föremål utan ett fenomen, förskjutningen av en volym öl med koldioxidgas, men på grund av egenskaperna hos vätskans yta i kontakt med gasen behåller bubblan en viss identitet när den stiger och flyter. Det, som en kvasipartikel, bär egenskaper som är karakteristiska för objekt, såsom storlek, form, energi och momentum. Två bubblor kan studsa av varandra; kvasipartiklar genomgår också kollisioner. Vissa specifika kvasipartiklar är exciton, phonon, magnon och polaron (qq.v.).

Kvasipartiklar studeras i samband med fast tillståndsfysik och kärnfysik eftersom de spelar en viktig roll för att bestämma materiens egenskaper. Det finns dock anledning att misstänka att alla partiklar faktiskt kan vara störningar i något underliggande medium och därmed själva är kvasipartiklar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.