Internationellt EU-projekt ”RD-Action”

samarbetet mellan olika länder inom det tematiska området FoU visade sig vara användbart tidigare. Stor geografisk täckning är nyckeln till framgång eftersom den främjar överföring av europeiska rekommendationer till nationell politik och insamling av information och oro från medlemsstaterna till kommissionens expertgrupp för sällsynta sjukdomar (CEGRD) och därmed till Europeiska kommissionen.

med 34 stödmottagare och 30 samarbetspartners från 40 deltagande länder har det europeiska projektet Rare Disease Action (RD-Action) syftat till att skapa ett konsekvent europeiskt sätt att möta utmaningar på FoU-området. Förutom EU-länder deltog andra europeiska länder som Island och Schweiz samt icke-europeiska länder som Kanada och Australien i FoU-åtgärden och deltog därmed i den internationella utvecklingen inom FoU. Ett mål med FoU-åtgärden var att stödja utvecklingen och hållbarheten i Orphanet-databasen. Ett andra mål har varit att bidra till lösningar för att säkerställa en lämplig kodifiering av FoU i hälsoinformationssystem i hela Europa. Dessutom var arbetet med prioriterade frågor för personer som lever med FoU genom att genomföra de åtgärder som fastställs i EU: s rådsrekommendation om en åtgärd på FoU-området och för att säkerställa hållbarheten i dessa åtgärder samt stödja CEGRD: s arbete ytterligare mål.

den 3-åriga europeiska gemensamma åtgärden inleddes i juni 2015 och avslutades i juli 2018. Det har samfinansierats av Europeiska kommissionen.

projektets innehåll

RD-Action bestod av 6 arbetspaket (WP). DIMDI leda WP 5, styrning, upprätthålla och främja antagandet av Orphacodes över MS.deltagande DIMDI i denna europeiska arbetsgrupp möjliggjort underlättat erfarenhetsutbyte och har varit grundläggande för en synergistisk och konsekvent utveckling på nationell och internationell nivå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.