Hur man förbättrar kvalitetskontrollen i vården på rätt sätt

Improving.png
hälso-och sjukvård fungerar bara för att engagerade medarbetare arbetar nära varandra som en del av ett sammanhängande team. För att säkerställa att teamet uppfyller de höga krav som krävs för patientvård måste administratörer genomföra kvalitetskontrollåtgärder för arbetare och utrustning. De mest begåvade och vårdande vårdpersonal kan misslyckas patienter om system inte är på plats för att hålla saker fungerar smidigt.

administratörer kan titta på alla aspekter av deras organisation för att identifiera var kvalitetskontrollåtgärder skulle vara mest effektiva. Medan varje vårdinrättning har sina egna unika behov och utmaningar, är de grundläggande principerna för ledarskap, lagarbete och rättssäkerhetsgarantier vanliga i alla branscher. Att stödja personal och införa politiska åtgärder för att upprätthålla kvalitet bidrar till att skapa en säker arbetsplats som är hälsosam för både patienter och arbetstagare. Börja med dessa fem förslag för förbättrad kvalitetskontroll.

1. Skapa konkreta processer

anställdas intuition och sunt förnuft är mycket viktiga. Hälso-och sjukvård är ett mänskligt yrke till sin natur, och ingen sjukvårdspersonal ska känna sig instängd i strikta regler som äventyrar känsligheten för patienter. Arbetstagare bör dock endast använda sitt utrymme för skönsmässig bedömning inom etablerade processer. Vårdgivare och patienter skyddas båda av väl utformade processer för kvalitetskontroll.

dessa procedurer tjänar till att ge en baslinje för förväntade åtgärder och aktiviteter inom hälso-och sjukvården. Till exempel kan församlingspersonal behöva göra en grundlig rengöring av utrustning och rum med några dagars mellanrum. Testresultaten kan behöva dubbelkontrolleras av tekniker och läkare före diskussion med patienten. Beroende på din vårdinställning kan du upprätta protokoll som går utöver de kvalitetskontrollprocesser som krävs av din stad eller stat för att uppnå excellens inom patientvården.

2. Upprätthålla en ren arbetsmiljö

utöver protokoll om sterilisering av utrustning och kirurgiska rum bör arbetstagare uppmuntras att hålla alla områden fria från faror. Din arbetsplats har förmodligen ett program för förebyggande av skador och sjukdomar, till exempel de som krävs enligt statlig lag, men en vårdmiljö som bara uppfyller minimala standarder är inte en optimal arbetsplats.

skapa en kultur som uppmuntrar personal på alla nivåer att undvika spill, plocka upp utrustningsdelar och avstå från att skapa utlösningsrisker. Att minska röran ökar också professionalismens nivå på arbetsplatsen, vilket ökar vårdkvaliteten. Ett etablerat förfarande för rengöring av spill eller avlägsnande av faror är en viktig del av ett säkerhetsprogram.

se även: 7 Tips för bättre delegering

3. Håll improviserade Utrustningstester

tillgång till utrustning medför oväntade faror och risker för patienter. Även någon som använder en maskin dagligen kan fortfarande använda utrustning felaktigt eller kan ha glidit in i dåliga vanor som äventyrar säkerheten. Spot-kontroll utrustning användning bidrar till att säkerställa efterlevnad eftersom anställda kan förutse att de kommer, ibland, måste visa att de vet hur man använder tekniken.

gör tester på små grupper av anställda i taget, inklusive övervakning av deras praktiska användning av utrustningen i aktion. Observera eventuella avvikelser från säkerhetsprotokoll eller felaktig användning. Låt anställda veta om de har gjort några fel så att de har möjlighet att korrigera dem omedelbart. Om det inte är möjligt att köra utrustningen för ett test, be anställda att beskriva hur de använder den.

4. Håll inventering av utrustning reservdelar

i många vårdorganisationer, utrustning är så viktigt att liv kommer att vara i riskzonen om det inte fungerar. Varje kvalitetskontrollprogram bör innehålla en inventering av allt som utrustningen behöver för att fungera med optimal kapacitet. Arbetstagare bör veta var reservdelar finns om de är utbildade för att ersätta dem. Om specialiserat underhåll krävs, bör personalen veta vem man ska kontakta i nödfall för att reparera utrustning. Du bör upprätta alternativa protokoll för att hålla höga nivåer av patientvård när den vanliga utrustningen fixas.

5. Träna dina chefer korrekt

kvalitetskontrollåtgärder betyder lite om de inte genomförs korrekt. Din ledningsgrupp ansvarar för att skapa dessa processer och introducera dem i din vårdorganisation. Detta kräver stor skicklighet i alla stadier av QA-processen. Du bör finslipa och stödja dina chefers delegation, coachning, kommunikation och ledarskapsförmåga genom effektiv utbildning. Ledarutbildning säkerställer inte bara optimering av din QA, men höjer nivån på ditt vårdteam.

för att stödja dina chefer att bli skickliga på sina positioner bör du investera i ledarutbildning. Rätt system för ledarutbildning hjälper till att skapa en solid grund för din vårdorganisation. Kunskapen, erfarenheten och ledarskapskapaciteten i ditt ledningsgrupp filtrerar i hela ditt team. Stark ledning stöder begåvade medarbetare, liksom de som kämpar, för att tjäna det övergripande målet med högkvalitativ patientvård.

kvalitetskontroller hjälper till att höja vården hos din vårdorganisation från tillräcklig till utmärkt. När patienter hänvisas till din anläggning kan du med stolthet peka på dina kvalitetssäkringsprogram som sätter en premie på patientens och arbetstagarens säkerhet och optimerar effektiviteten av behandlingen. Kom igång med din ledningsgrupp genom att förbereda dem för att ge en ny standard för ledarskap och vägledning till dina team. Utforska vår ledarskapskurs för grundläggande färdigheter för att komma igång med att förbättra kvalitetskontrollen idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.