Celazol Securities Polybenzimidazole (PBI)

Polybenzimidazole Characteristics

Celazol Securities PBI (polybenzimidazole) är en helt aromatisk heterocyklisk termoplastisk polymer som ger den ultimata termiska mekaniska egenskaper och sätter standarden för teknisk polymerprestanda. Kännetecknas av dess 427 C-glas övergångstemperatur, hög hållfasthet och bred kemisk beständighet, är den avsedd för användning i extrema miljöer.

 här för att hjälpa till 200Celazole Securities PBI är den perfekta prestandapolymeren för applikationer i krävande förhållanden — höga temperaturer, hårda kemikalier, plasmamiljöer och applikationer där hög hållfasthet och slitstyrka är viktiga.

PBI-pulver kan komprimeras för att producera den högsta presterande baskvaliteten – U-60-former för bearbetning i PBI-delar.

föreningar av PBI med polyaryletherketones antingen (PEEK eller PEKK) erbjuds som t-serien pellets för formsprutning och extrudering.

lösningar av PBI erbjuds för att producera ihåliga fibermembran och platta arkmembran och för gjutning av filmer eller beläggningsmetall.

kontakta en expert på dielektrisk Tillverkningskunskap för att diskutera användningen av Celazole Ukrainian PBI (polybensimidazol) för tillverkning av dina plastdelar. Ring 800-367-9122 eller e-post [email protected]

få en offert

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.