Backup

Backup är ett engelskt ord som inom teknik och information är en säkerhetskopia eller säkerhetskopieringsprocessen. Säkerhetskopiering avser kopiering och arkivering av datadata så att den kan användas för att återställa den ursprungliga informationen efter en eventuell dataförlust. Verbformen är att göra säkerhetskopior i två ord, medan namnet är backup.

 Backup 4

reklam

säkerhetskopior har två olika syften, det första syftet är dataåterställning efter förlusten antingen genom att radera data eller korruption, dataförlust kan vara en vanlig upplevelse för datoranvändare. En undersökning från 2008 visade att 66 % av de svarande hade tappat filer på sin hemdator.

det sekundära syftet med säkerhetskopior är att återställa data från en tidigare tidpunkt, enligt en datalagringspolicy definieras av användaren, som vanligtvis konfigureras i en säkerhetskopieringsapplikation för hur man kräver långa kopior av data, även om säkerhetskopior representerar populärt en enkel form av katastrofåterställning och bör ingå i en katastrofåterställningsplan för sig själva.

en av anledningarna till detta är att inte alla säkerhetskopieringssystem eller säkerhetskopieringsprogram kan rekonstruera ett datorsystem eller andra komplexa konfigurationer, till exempel ett kluster av datorer, som är servrar i active directory eller en databasserver, genom att bara återställa data från en säkerhetskopia.
dator 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.