att utföra Root Cause Analysis är hjärtat av Root Cause Corrective Action

vikten av verktygen och teamet

en av de största faktorerna när man bestämmer effektiviteten hos RCCA är hur effektivt teamet arbetar tillsammans för att implementera lösningen. De mest kritiska områdena verkar vara kunskapsfrämjande och lagets vilja att utmana antaganden och kritiskt utvärdera analysens riktning.

en annan viktig faktor kan vara inkludering av teammedlemmar utanför fokusområdet. Det kan ge ett nytt perspektiv på grundorsaksanalysen, vilket i sin tur leder till att tänka utanför typiska mönster och bestämma den mest lämpliga grundorsakskorrigerande åtgärden.

förutom teamets erfarenhet är problemets natur en viktig faktor vid valet av verktyg för korrigerande åtgärder. Det finns många verktyg för att utföra grundorsaksanalys och de verkar alla vara effektiva. Du bör välja de som passar dina organisatoriska behov bäst. Effektiviteten av dessa verktyg beror i hög grad på deras användning och implementering.

vanligtvis kan enkla och mer uppenbara problem upptäckas med fem Whys. Medan komplexa situationer och problem måste kontaktas med mer omfattande verktyg som orsaks-och effektdiagram, nuvarande Verklighetsträd eller Sammankopplingsdiagram.

en annan viktig faktor är att lära sig när man ska sluta söka efter grundorsaker och välja korrigerande åtgärder för att ta itu med de identifierade problemen. Ju mer du fortsätter att söka, desto mer potentiella grundorsaker hittar du. Så Använd din erfarenhet, kunskap och intuition för att inse när du har grävt tillräckligt djupt och känna igen ögonblicket för att vidta åtgärder.

problem kan manifesteras på många sätt. Men för att verkligen lösa ett problem och göra den mest effektiva orsaken korrigerande åtgärder, måste du se till att du tar itu med den verkliga orsaken. Och det bästa sättet att göra det är att förstå ditt företag och de tio främsta orsakerna till problem du kan stöta på. Först då kommer du att vara mer beredd att ta itu med problem när de uppstår och ge en bättre framtid för din organisation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.