aktivering av överlevnadsvägar i degenererande näthinnan hos rd10-möss

bländande sjukdomar i näthinnan kännetecknas ofta av förlust av fotoreceptorceller. Retinal degeneration 10 (rd10) mus uttrycker en mutant form av stavfosfodiesteras som leder till autosomal recessiv fotoreceptor degeneration. Till skillnad från rd1 har rd10-möss återstående stavfunktion som efterliknar närmare de flesta former av human Retinitis Pigmentosa. Här använder vi morfologi, biokemi, retinal hela fästen, realtid PCR, Western blotting och immunofluorescens för att sammanställa en omfattande rapport om utvecklingen av retinal degeneration i rd10 näthinnan upp till ett års ålder. Vi visar att retinal utveckling, morfologi, genuttrycksmönster och retinal vaskulatur var normalt fram till postnatal dag 15. Därefter uppstod ett bifasiskt mönster av stavcellsdöd med en första snabb fas som toppade omkring 3 veckors ålder följt av en långsammare andra fas. Död av konceller följt med en fördröjning och kärlavfall var framträdande i retinal periferi av 6 månader gamla rd10-möss. Vid ett års ålder var RPE-atrofi uppenbar. Den degenererande näthinnan inducerade snabbt uttryck av transkriptionsregulatorer Atf3 och Cebpd. Induktion av Atf3 var övergående och varade endast i flera dagar i början av degenerationen medan nivåerna av Cebpd förblev förhöjda under hela perioden av fotoreceptorförlust. Flera skyddande gener såsom Lif, Edn2 och Fgf2 som är inblandade i en potent endogen överlevnadsväg, och Mt1 och Mt2 uppreglerades starkt i rd10-näthinnan. Dessutom föreslog ökat uttryck av Casp1 och Il1b ett inflammatoriskt svar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.