1 översikt över quality assurance movement in health care

detta kapitel syftar till att beskriva ursprunget och nuvarande status för kvalitetssäkring (QA) inom hälso-och sjukvården och att ge en bakgrund till liknande utveckling inom andra branscher, som har gett en viktig drivkraft för QA-initiativ inom hälso-och sjukvården. Intresset för kvalitet och säkerhet inom hälso-och sjukvården har snabbt ökat under det senaste decenniet. Utan viktiga lärdomar från andra branscher skulle intresset och uppnådda förbättringar ha varit mycket mindre snabbt. Kunskap om grundläggande principer och utmaningar som andra branscher som flyg -, bil-och kärnenergiindustrin står inför, som drev kvalitetsförbättringsprojekt, är av stor betydelse för att förstå de utvecklingar som sker inom vården. För att fullt ut uppskatta QA-rörelsen och utforma eller genomföra kvalitetsförbättringsprojekt måste dess grundläggande principer förstås. Detta kapitel syftar till att ge insikter i grundläggande principer bakom QA, och att diskutera historiska lärdomar som har dragits från andra branscher. Vidare diskuteras hur man implementerar och säkerställer ett hållbart QA-program.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.