rollen som problemrepræsentation og funktionskendskab i algebraisk ligningsløsning

domæneeksperter har to store fordele i forhold til nybegyndere med hensyn til problemløsning: eksperter koder mere præcist dybe problemfunktioner (funktionskodning) og demonstrerer bedre konceptuel forståelse af kritiske problemfunktioner (funktionskendskab). I den aktuelle undersøgelse undersøger vi de relative bidrag fra kodning og viden om problemfunktioner (f. eks., negative tegn, lighedstegnet, variabler), når algebrastuderende begynder at løse enkle algebraiske ligninger. Toogtredive studerende afsluttede problemer designet til at måle funktionskodning, funktionskendskab og ligningsløsning. Resultater indikerer, at selvom både funktionskodning og funktionskendskab var korreleret med succes til ligningsløsning, kun funktionskendskab forudsagde uafhængigt succes. Disse resultater har konsekvenser for udformningen af undervisning i algebra, og tyder på, at hjælpe eleverne til at udvikle funktionskendskab inden for en meningsfuld konceptuel kontekst kan forbedre både kodning og problemløsning ydeevne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.