Residential Child Care Institutions (RCCI)

en Residential Child Care Institution (RCCI) er enhver offentlig eller nonprofit privat bolig børnepasningsinstitution eller særskilt del af en sådan institution, der primært opererer til pasning af børn og, hvis den er privat, har licens til at levere børnepasningstjenester til boliger under den relevante licenskode af staten eller et underordnet regeringsniveau, bortset fra sommerlejre, der deltager i Summer Food Service Program for Children care, Job Corps Centre finansieret af Department of Labor og private plejehjem

udtrykket “børnepasningsinstitutioner” inkluderer, men er ikke begrænset til: hjem til mentalt, følelsesmæssigt eller fysisk handicappede og ugifte mødre og deres spædbørn; gruppehjem; halvvejs huse; børnehjem; midlertidige krisecentre for misbrugte børn og for løbende børn; langtidsplejefaciliteter for kronisk syge børn; og ungdomsfængslingscentre. En langtidsplejefacilitet er et hospital, dygtig sygeplejefacilitet, mellemliggende plejefacilitet, eller særskilt del deraf, som er beregnet til pleje af børn, der er begrænset til 30 dage eller mere.

for mere information om skolemåltidsprogrammer, besøg FNS Child Nutrition Programs.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.