Ranpirnase: amfibisk ribonuklease A, P-30 protein-alfacell

Ranpirnase er en amfibisk oocyt/tidlig embryo ribonuklease (RNase) med en længde på 105 aminosyrer, der er i stand til at kontrollere tumorvækst ved at nedbryde RNA i kræftceller, hvilket resulterer i inhibering af proteinsyntese og arrestering af mitose i G(1 )fase. Det repræsenterer den første vellykkede isolering, oprensning og karakterisering af den oocytiske/tidlige embryonale faktor, der er i stand til at kontrollere cellevækstaktiviteter i de tidlige embryonale væv. Alfacell Corporation gennemfører i øjeblikket kliniske forsøg med ranpirnase hos patienter med inoperabel malignt mesotheliom og ikke-småcellet lungekræft. Virksomheden kan igangsætte kliniske fase II-forsøg med brystkræft og øsofageal kræft i 2006. Alfacell udvidede en forskningsaftale med National Cancer Institute i September 2002, der gjorde det muligt for nci at undersøge virkningerne af ranpirnase som en strålingsforstærker. Undersøgelsen i denne brug af ranpirnase ser imidlertid ud til at være ophørt. Alfacell gennemfører et bekræftende fase IIIb-registreringsforsøg med ranpirnase plus doksorubicin versus doksorubicin alene hos mere end 360 patienter med inoperabelt malignt mesotheliom og vil vurdere overlevelse som det primære endepunkt. Den målrettede behandlingsgruppe i dette forsøg repræsenterer 90% af maligne mesotheliompatienter på diagnosetidspunktet. Retssagen foregår i USA, Canada, Polen, Italien, Tyskland, Australien, Rusland, Rumænien og Brasilien. I April 2006 blev i alt 210 hændelser (patientdødsfald) nået, hvilket repræsenterer to tredjedele af de krævede hændelser til undersøgelsen. Resultater fra den protokolspecificerede første interimanalyse baseret på en tredjedel af de krævede begivenheder er rapporteret, og virksomheden har mulighed for at foretage en anden interimanalyse af dataene på ethvert tidspunkt efter 210 begivenheder. En endelig analyse vil blive foretaget på 316 arrangementer. Alfacell afsluttede et fase III-forsøg med enkeltstof ranpirnase hos patienter med inoperabelt malignt mesotheliom i April 1999. Effekten af ranpirnase blev sammenlignet med effekten af doksorubicin (head-to-head). De primære mål var samlet overlevelse, progressionsfri overlevelse og livskvalitet. I prækliniske studier viste ranpirnase signifikant aktivitet mod neuroblastom, rhabdomyosarkom og kemoterapiresistente varianter af disse kræftceller. Udviklingen af disse indikationer er ophørt. Prækliniske undersøgelser udført af Alfacell viste synergistiske antitumorvirkninger mellem ranpirnase og proteasomhæmmere. Men udviklingen er dette område er blevet afbrudt. Alfacell meddelte i maj 2003, at det ville levere ranpirnase til det føderale testprogram for alvorligt akut respiratorisk syndrom (SARS) til evaluering mod det humane coronavirus, der er impliceret i sygdommen. Der er ikke rapporteret om yderligere udvikling. Alfacell har modtaget ni Amerikanske og fire europæiske patenter for ranpirnase. Patenter udstedt i USA spænder fra det 1996-udstedte patent (nr.5 559 212), der dækker aminosyresekvensen af ranpirnase, til patentet (nr. 6 175 003 B1) udstedt i januar 2001, der beskytter gensekvenserne af forbindelsen plus en anden genetisk manipuleret variant, der effektivt beskytter virksomhedens proprietære teknologi. I August 2002 modtog Alfacell et amerikansk patent (nr. 6 423 515 B1) med titlen ‘metoder til fremstilling af nukleinsyrer, der koder for Ribonukleaser’. Dette patent er gældende indtil 2020.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.