Rekonfigurowalność

ten artykuł wymaga dodatkowych cytowań do weryfikacji. Pomóż ulepszyć ten artykuł, dodając cytaty do wiarygodnych źródeł. Niezaspokojony materiał może zostać zakwestionowany i usunięty.
Znajdź źródła: „rekonfiguracja” – wiadomości · gazety · książki * scholar · JSTOR (Maj 2008) (dowiedz się jak i kiedy usunąć ten szablon)

Rekonfigurowalność oznacza Rekonfigurowalne możliwości obliczeniowe systemu, tak aby jego zachowanie można było zmienić poprzez rekonfigurację, tzn. poprzez wczytanie innego kodu configware. Ta statyczna rekonfigurowalność rozróżnia czas rekonfiguracji i czas uruchomienia. Dynamiczna rekonfigurowalność oznacza zdolność dynamicznie rekonfigurowalnego systemu, który może dynamicznie zmieniać swoje zachowanie w czasie pracy, zwykle w odpowiedzi na dynamiczne zmiany w jego otoczeniu.

w kontekście komunikacji bezprzewodowej dynamiczna rekonfiguracja zajmuje się zmiennym zachowaniem sieci bezprzewodowych i powiązanego sprzętu, szczególnie w dziedzinie widma radiowego, technologii dostępu radiowego, stosów protokołów i usług aplikacji.

trwają badania nad (dynamiczną) rekonfigurowalnością systemów łączności bezprzewodowej, na przykład w grupie roboczej 6 Wireless World Research Forum (WWRF), W Wireless Innovation Forum (WINNF) (dawniej Software Defined Radio Forum) oraz w europejskim projekcie 6PR End-to-End Reconfigurablity (E2R). Niedawno E2R zainicjował związane z tym wysiłki normalizacyjne dotyczące współżycia heterogenicznych bezprzewodowych systemów radiowych w ramach Grupy Roboczej IEEE P1900.4.# Patrz cognitive radio

w kontekście rekonfiguracji sterowania, pola kontroli odpornej na awarie w inżynierii sterowania, rekonfiguracja jest własnością wadliwych systemów, co oznacza, że pierwotne cele sterowania określone dla systemu bezawaryjnego można osiągnąć po odpowiedniej rekonfiguracji sterowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.