Reality monitoring in recovery alcoholics

cel: głównym celem tego badania było potwierdzenie braku deficytów metamemory wykrytych w poprzednich badaniach, a my wybraliśmy monitorowanie rzeczywistości jako naszą empiryczną arenę. Monitorowanie rzeczywistości jest definiowana jako zdolność do odróżnienia wspomnień dla wydarzeń, które rzeczywiście miały miejsce i wspomnień dla zdarzeń wyobrażonych, z rzeczywistymi wydarzeniami charakteryzującymi się wyższymi poziomami informacji sensoryczno-percepcyjnej. Ponadto, ponieważ detoksykowani alkoholicy wykazali deficyty percepcyjne, zwłaszcza wzrokowe, w badaniu tym zbadano, czy miałoby to niekorzystny wpływ na wydajność monitorowania rzeczywistości.

metoda: młodzi dorośli, mężczyźni, odtruci alkoholicy (n = 60) i odpowiednie kontrole (n = 29) uczestniczyli w zadaniach monitorowania rzeczywistości, wykorzystując głównie informacje wizualne lub słowne.

wyniki: Nie było znaczących różnic między obiema grupami przedmiotowymi w odniesieniu do żadnego z zadań monitorowania rzeczywistości i nie było znaczącego wkładu zmiennych opisowych, tła lub edukacyjnych w te zadania.

wnioski: uzyskano zbieżną walidację poprzedniego stwierdzenia braku deficytów metamorycznych u młodych, męskich alkoholików. Wyniki omówiono również krótko w kontekście jakości pamięci alkoholików w sytuacjach terapeutycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.