Ramya Raghupathi | Wydział | O nas | Perelman School Of Medicine / Perelman School Of Medicine at the University of Pennsylvania

Wybrane publikacje

Garibova L, Raghupahthi R, Zhang y: Successful surgery in a patient with bilateral perisylvian fast activity at ictal onset Annual Meeting of the American Epilepsy Society 2018 uwagi: Prezentacja Plakatu.
Raghupathi R, Nair D, Punia V: Sunflower Syndrome: a lifetime of misdiagnosis in a young adult Annual Meeting of the American Epilepsy Society 2017 uwagi: Prezentacja Plakatu; przedstawiony przez współautora.
Prabhu a, Raghupathi R, Dissin J: niezliczone przejawy globalnej choroby zakaźnej . Neurologia 86 (23): e234-238, czerwiec 2016.
Raghupathi R, Roby D, Liang T: ostre zaburzenia ruchowe w zaawansowanej niewydolności wątroby-szybka poprawa kliniczna po transplantacji wątroby-ANA October, MD. Doroczne spotkanie American Neurological Association Październik 2014 uwagi: Prezentacja Plakatu.
Rose JE, Dehkordi O, Fatemi M,Raghupathi R, Millis RM, Jayam-Trouth A: Neuroanatomiczne dowody na przypuszczalny system sygnalizacji autokrynnej / parakrynowej obejmujący nikotynowe receptory acetylocholiny, receptory purynergiczne i syntazę tlenku azotu w drogach oddechowych. Journal of Neuroscience Research 90 (4): 849-59, kwiecień 2012.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.