Quasiparticle

Quasiparticle – w fizyce zaburzenie w medium, które zachowuje się jak cząstka i które można uznać za jedno. Podstawową analogią jest bańka w szklance piwa: bańka nie jest tak naprawdę niezależnym obiektem, ale zjawiskiem, przesunięciem objętości piwa przez gazowy dwutlenek węgla, ale ze względu na właściwości powierzchni cieczy w kontakcie z gazem, bańka zachowuje pewną tożsamość, gdy się unosi i unosi. Posiada właściwości charakterystyczne dla obiektów, takie jak rozmiar, kształt, energia i pęd. Dwie bańki mogą odbijać się od siebie; kwazipartykle również ulegają zderzeniom. Niektóre specyficzne kwazipartykle to exciton, phonon, magnon i polaron (qq.v.).

Kwazipartykle są badane w związku z fizyką ciała stałego i fizyką jądrową, ponieważ odgrywają ważną rolę w określaniu właściwości materii. Istnieje jednak powód, aby podejrzewać, że wszystkie cząstki mogą być w rzeczywistości zakłóceniami w jakimś podłożu, a zatem same w sobie są kwazipartyklami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.