PVCM, PVCD, EPL i zespół drażliwej krtani: o czym mówimy i jak go leczyć?*

napadowy ruch/ruch przewodu głosowego (PVCM), napadowy dysfunkcja przewodu głosowego (PVCD), epizodyczny napadowy skurcz krtani (EPL) i zespół drażliwego krtani (ILS) są terminami używanymi do opisu dysfunkcji krtani maskującej się jako astma, niedrożność górnych dróg oddechowych lub funkcjonalne i organiczne zaburzenia głosu. Diagnostyka różnicowa PVCM, PVCD, EPL i ILS ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania medycznego i behawioralnego pacjenta. W ciągu ostatnich 10 lat zidentyfikowano 27 osób w wieku 15-79 lat, które miały napadowe napady wdechu, ostrą niewydolność oddechową, towarzyszącą afonię i dysfonię, co skutkowało błędną diagnozą i niepotrzebnym leczeniem awaryjnym, w tym intubacją intubacyjną, resuscytacją krążeniowo-oddechową, masową farmakoterapią lub tracheostomią. Zaproponowano wieloczynnikowy program zarządzania z wykorzystaniem zasad uczenia się motorycznego, modelu programowania neurolingwistycznego, synchronizacji oddechowej i fonacyjnej, technik relaksacyjnych, jednoczesnego monitorowania dostosowań behawioralnych i formalnego poradnictwa psychologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.