praktyczne rozważania i wyzwania dla greenspace

istnieje wiele wyzwań zarówno dla stworzenia greenspace i jej ochrony podczas szerszego rozwoju miast. Na przykład tereny, które mają zostać zagospodarowane w sposób ekologiczny, często borykają się z problemami fizycznymi (np. zagęszczanie gleby) i chemicznymi (np. zanieczyszczenie), które muszą zostać usunięte przed założeniem roślinności. Jakość szerszego środowiska (np. zanieczyszczenie powietrza), a położenie terenu w stosunku do istniejącej zielonej infrastruktury, która może ulec zmianie w wyniku innego rozwoju, wpłynie na zrównoważony rozwój. Czynniki społeczne (np. postrzeganie, wandalizm i strach przed przestępczością) również w znacznym stopniu wpłyną na sukces każdego programu.

te wyzwania można przezwyciężyć, określając możliwe do osiągnięcia cele dla danego terenu i biorąc pod uwagę rozwój w szerszych ramach planowania. Zagrożenia dla istniejącej zielonej infrastruktury, na przykład poprzez wykopywanie rowów dla mediów usługowych lub roszczenia o ryzyko osiadania, wymagają szczególnej uwagi.

niektóre powszechnie spotykane lub postrzegane wyzwania i zagrożenia dla greenspace podano poniżej.

rozwój

 • nacisk na rozwój
 • drzewa wokół budynków
 • korzenie drzew i okopy

poziom terenu

 • gatunki inwazyjne
 • zagęszczanie gleby
 • zanieczyszczenie gleby
 • funkcja gleby

społeczne

 • przestępczość i wandalizm
 • sprawiedliwość społeczna i środowiskowa
 • postrzeganie społeczne

szersze środowisko

 • zanieczyszczenie powietrza
 • bezpieczeństwo biologiczne
 • zmiany klimatu
 • fragmentacja siedlisk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.