Pomona College Endowment Fund

Nazwa: Pomona College

aktywa pod zarządzaniem: $1.87 Billion (źródło: Pomona College na 2/28/2013)

Raport Roczny: Pomona College Endowment & Karta informacji inwestycyjnej

Insights Portfolio: „Pomona endowment inwestuje w wysoce wydajny Fundusz Inwestycyjny Pomona zdywersyfikowana mieszanka aktywów, w tym Amerykańskich i spoza USA akcje, rynki wschodzące i aktywa o stałym dochodzie, a także nierynkowe aktywa kapitałowe, takie jak kapitał podwyższonego ryzyka, private equity, strategie absolutnego zwrotu oraz aktywa realne, takie jak zbywalne aktywa twarde, nieruchomości prywatne, drewno i energia.

nasz zespół, Stowarzyszenie Funduszy Inwestycyjnych (EFA) i Endowments.com jest społecznością # 1 i najczęściej odwiedzaną stroną poświęconą profesjonalistom ds. funduszy inwestycyjnych. Zapewniamy Fundusze Inwestycyjne w zakresie koinwestycji kupna i transakcji inwestycji bezpośrednich, outsourcingu pomocy w wyborze dyrektora inwestycyjnego, a także dostarczamy rozwiązania baz danych Endowment 500 research i Endowment.

Top Pomona College Endowment Fund nagłówki:

1) Pomona College jest małą prywatną instytucją sztuk wyzwolonych w Claremont w Kalifornii. Został założony w 1887 roku, a obecnie liczy około 1500 osób. Pomona jest członkiem założycielem Claremont Colleges, konsorcjum siedmiu niezależnych instytucji szkolnictwa wyższego. Jego wyposażenie składa się z darów od absolwentów i Fundacji, uzupełnia czesne i opłaty za pokój i wyżywienie płacone przez studentów, aby uzupełnić dużą różnicę między wydatkami college ’ u a kosztami uczestnictwa w Pomona. Każdego roku wydaje się około pięciu procent całkowitej wartości wyposażenia, co pokrywa blisko 30 procent rocznych kosztów operacyjnych Pomony. (Źródło)

2) Prezes Pitzer College Laura Skandera Trombley ogłosił w sobotę, 12 kwietnia, że kolegium zbędzie prawie całe swoje wyposażenie z funduszy paliw kopalnych do końca tego roku. Zbycie, które Rada Powiernicza Pitzera jednogłośnie zatwierdziła 5 kwietnia, jest częścią większego planu działań na rzecz klimatu, który podejmuje kolegium. Pitzer jest pierwszą uczelnią, która zbywa się w południowej Kalifornii, i—z darowizną w wysokości 125 milionów dolarów-ma największy darowizna ze wszystkich instytucji do zbycia do tej pory. Ogłoszenie, dokonane na konferencji prasowej w Los Angeles, po tym, jak Rada Powiernicza odroczyła podjęcie decyzji w październiku ubiegłego roku, zamiast tego utworzyła grupę zadaniową złożoną ze studentów, wykładowców i pracowników, aby dalej rozważyć podejście Pitzera do zmian klimatu. Pitzer trustee Donald Gould PO ’79, który przemawiał w sobotę, pełnił funkcję przewodniczącego grupy zadaniowej.

„to jest niezwykłe – zarówno szerokość tego, co wymyśliliśmy, jak i szybkość, z jaką podjęliśmy tę akcję” – powiedział Gould po ogłoszeniu. – Działania w dziedzinie Klimatu są pilne i traktujemy je pilnie. Nie mówimy o roku 2050, a nawet o pięciu latach od teraz; większość z nich zbywamy w tym roku.”(Źródło)

3) w 1988 roku darowizna Occidental wyniosła 130 milionów dolarów, co uplasowało ją na 75.miejscu wśród uczelni i uniwersytetów w kraju. Pomona College miał 242 miliony dolarów i zajął 47 miejsce. Do 1998 roku Occidental również miał 242 miliony dolarów i zajął 133 miejsce, ale Pomona ’ s wzrosła do 675 milionów dolarów. W 2011 roku Oxy miał 342 miliony dolarów i uplasował się na 187 miejscu. Oszczędna Pomona zgromadziła 1,7 miliarda dolarów i zajęła 41 miejsce. (źródło)

4) Pomona College ma już i nadal ma program stażowy na kampusie, program stażowy Pomona College (PCIP), który sponsoruje 160 studentów każdego roku, aby odbywali staże w firmach z południowej Kalifornii, organizacjach non-profit i innych. Te, jak również związane z nimi koszty podróży, są dotowane przez Pomona College.

ponieważ Pomona nadal przyciąga bardziej świadome kariery studenckie, popyt na te staże nadal rośnie. Każdego roku jest kilku studentów, którzy są odrzucani z powodu braku funduszy. Kampania Daring Minds ma nadzieję wyeliminować wszelkie odrzucenia z tego powodu. Jednym z nowych programów, stworzonych latem 2011 roku, jest Program Praktyk Letnich (SIP). W ciągu ostatnich trzech lat ponad 80 studentów miało bezpłatne lub nisko płatne letnie staże finansowane przez Pomona College, w tym 14 międzynarodowych staży. Rozwój programu był znaczny-tego lata dofinansowano 47 staży (więcej niż łączna liczba w 2011 i 2012 roku), w tym 8 staży międzynarodowych. (Źródło)

5) Pomona College jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych uczelni sztuk wyzwolonych w kraju. Jego reputacja akademicka jest praktycznie niezrównana, a jego członkostwo w Konsorcjum Claremont Colleges, którego był członkiem założycielem, znacznie zwiększa jego już solidne zasoby akademickie i międzynarodową reputację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.