nasz program Progressive Thought

od odrodzonego ruchu antymonopolowego dążącego do rozbicia monopolistycznych prywatnych firm do odrodzonego ruchu robotniczego, wiele wielkich i śmiałych pomysłów na restrukturyzację amerykańskiej gospodarki staje się głównym nurtem. Kiedy znosimy wyzwania raz w życiu, widzimy znak czegoś głębszego pośród chaosu: śmierć jednego światopoglądu i wzrost drugiego.

wierzymy, że nowe wspólne zrozumienie kształtuje się wśród postępowców, w tym wielu ekonomistów: o tym, jak nasza gospodarka może pracować dla większej liczby ludzi, jak nasza polityka i społeczeństwo mogą rozwiązywać problemy i jak możemy żyć naszymi wartościami. Ten nowy postępowy światopogląd przewiduje globalną gospodarkę nieobciążoną dominacją korporacji i ożywioną przez nowo umocnione głosy. Nowy postęp poważnie traktuje władzę rządu do czynienia dobra na wiele sposobów-do ustanawiania barier i zasad dla rynku; do bezpośredniego dostarczania towarów i usług; do wyznaczania celów gospodarczych i katalizowania zmian. W nowym światopoglądzie istotne jest, aby rząd był zaprojektowany z myślą o problemach publicznych i aby działał dla dobra publicznego.

dzięki naszemu programowi myśli postępowej zapewniamy, że Nowy światopogląd jest zakorzeniony w bogactwie badań empirycznych, badań akademickich i Analiz Politycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.