Legislatura stanowa Idaho

(3) opłata za wybór projektu jest wykorzystywana, z zastrzeżeniem środków, wyłącznie w celu stworzenia drabiny kariery w policji stanowej Idaho i zapewnienia wynagrodzeń w celu zachęcenia do zatrudniania i zatrzymywania wyszkolonych i wykwalifikowanych pracowników na stanowiska policji stanowej Idaho. Pracownicy policji stanowej Idaho, którzy uczestniczyli i korzystali z opłaty za wybór projektu, od dnia 1 lipca 2010 r., będą nadal uczestniczyć i korzystać z opłaty za wybór projektu, będąc zatrudnionymi przez policję stanową Idaho. Pod warunkiem jednak, że od dnia 1 lipca 2010 r. korzystanie z opłaty za wybór projektu zostanie ograniczone w następujący sposób: opłata za wybór projektu będzie wykorzystywana wyłącznie do celów tworzenia drabiny kariery dla podoficerów, personelu wysyłkowego i personelu sądowego w policji stanowej Idaho; oraz zapewnienie wynagrodzenia w celu zachęcenia do zatrudniania i zatrzymywania wyszkolonych i wykwalifikowanych podoficerów, personelu dyspozytorskiego i personelu Kryminalistycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.