Komentarze, Tom 1

papieże renesansu byli jednymi z najbardziej oświeconych i hojnych patronów sztuki i listów w Europie swoich czasów. Pamiętniki Piusa II (1405-1464) dają nam intymny wgląd w życie i myśl jednego z największych papieży renesansu.

Pius II rozpoczął życie jako Eneasz Sylwiusz Piccolomini w małym miasteczku niedaleko Sieny i został znanym łacińskim poetą i dyplomatą. Początkowo przeciwnik papiestwa, a także coś libertyn, Eneasz ostatecznie pojednał się z Kościołem Rzymskim i został kapłanem, a następnie kardynałem. Ostatecznie został wybrany na papieża Piusa II (1458) i poświęcił swój pontyfikat organizowaniu paneuropejskiej krucjaty przeciwko Imperium Osmańskiemu. Komentarze Piusa, jedyna autobiografia napisana kiedykolwiek przez papieża, została skomponowana w eleganckiej humanistycznej łacinie wzorowanej na Cezarze i Cyceronie. Wydanie to zawiera świeży tekst łaciński oparty na ostatnim rękopisie napisanym za życia Piusa oraz zaktualizowaną i poprawioną wersję tłumaczenia z 1937 roku autorstwa Florence Aldena Gragga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.