Jakie są gałęzie nauki?

gałęzie nauki dzielą się głównie na trzy grupy: nauki przyrodnicze, Nauki formalne i Nauki społeczne. Każdy z nich ma określone obiekty badawcze i metodologiczne.

-Nauki przyrodnicze: badają zjawiska naturalne i przyrodę, obejmują wszystkie fizyczne aspekty rzeczywistości.

– Nauki społeczne: badają ludzkie czynniki rzeczywistości, zachowania człowieka i społeczeństwa.

– Nauki formalne: są dokładne, uczą się matematyki i logiki, nie opierają się na eksperymentach, ale na abstrakcji mentalnej i rozumowaniu.

ramas-de-la-ciencia

Nauki przyrodnicze

składają się z każdej nauki badającej materię, energię, jej wzajemne relacje i transformację. Bada fizyczny i naturalny aspekt świata oraz zjawiska zachodzące w przyrodzie.

obserwacja jest jego podstawową częścią i, będąc nauką empiryczną, uzasadnia i weryfikuje informacje uzyskane z eksperymentów.

obejmuje dużą dziedzinę wiedzy i stara się rozszyfrować teorie i prawa rządzące światem przyrody.

z kolei dzieli się na Nauki fizyczne i Nauki o życiu.

fizyka

dyscyplin skupionych na badaniu takich zjawisk naturalnych, ziemi, atmosfery i kosmosu.

naukowcy fizyczne są osoby, które korzystają z badań ziemi, jej składników i procesów.

to samo obejmuje kilka pól i oddziałów:

– fizyczne: to nie to samo, co Nauki fizyczne. Fizyka jest gałęzią nauk przyrodniczych, która zajmuje się badaniem materii (ciał) i jej ruchu w przestrzeni i czasie, a także jej związku z energią i siłą, aby zrozumieć, jak zachowuje się wszechświat i jego środowisko. Analizuje przemiany fizyczne lub zjawiska i jest ściśle związany z innymi gałęziami nauk przyrodniczych. Jest to jedna z najstarszych dyscyplin akademickich, sięgająca epoki starożytności, jej początki można przypisać pierwszym eksperymentom Galileusza w drugiej połowie XVI wieku. Jest on podzielony na różne gałęzie.

-Chemia: bada materię i zmiany, które przechodzi na poziomie atomowym i molekularnym. Fizyka jest również odpowiedzialna za badanie materii, ale z innym skupieniem, celem i tematem, poza tym, jeśli chodzi o ich szeregi i metody, pełnią różne role. Jest to nauka, która zapewnia połączenie z innymi naukami przyrodniczymi, dlatego często nazywa się ją „nauką centralną”, która ma dwie duże gałęzie: chemię organiczną, która bada związki złożone z węgla; i chemię nieorganiczną, która bada związki niezwiązane z węglem.

– Nauka o Ziemi: zwana także geologią, bada materiały, które składają się na Ziemię, jej strukturę, morfologię, ewolucję i dynamikę. Daje nam to możliwość zrozumienia przyczyny zjawisk naturalnych, które sprzyjały i zagrażały życiu człowieka. Obejmuje badanie atmosfery, hydrosfery, oceanów, biosfery i stałej powierzchni Ziemi.

– Geologia: odpowiedzialna za badanie planety Ziemia i wszystkich jej składników, procesów zachodzących wewnątrz ziemi, w skałach, atmosferze, skorupie ziemskiej itp. Geolodzy pracują nad zrozumieniem historii naszej planety, im lepiej ją rozumieją, tym łatwiej będą w stanie przewidzieć przyszłe wydarzenia spowodowane wpływem przeszłości.

-Ekologia: poświęcona badaniu relacji między żywymi organizmami a środowiskiem.

– Oceanografia: nauka morska badająca ocean, wśród jej obiektów badawczych są: organizmy morskie, dynamika ekosystemów, fale, płyty tektoniczne, właściwości substancji chemicznych występujących w oceanie itp.

-Meteorologia: poświęcona badaniu atmosfery, zjawisk atmosferycznych i ich wpływu na klimat. Meteorolodzy używają metody naukowej do obserwacji, wyjaśniania i prognozowania pogody.

– Nauka kosmiczna lub Astronomia: ucz się wszystkiego, co związane z przestrzenią kosmiczną, planetami, gwiazdami, podróżami kosmicznymi, eksploracją kosmosu itp.

Nauki przyrodnicze

obejmuje wszystkie nauki, które koncentrują się na badaniu aspektu biologicznego, życia organizmów, roślin, zwierząt i ludzi.

– Biologia: nauka poświęcona badaniu żywych istot, ich struktury, funkcji, wzrostu, pochodzenia, ewolucji, rozmieszczenia i taksonomii. Zawiera wiele gałęzi, podziałów, tematów i dyscyplin.

– Zoologia: bada zwierzęta i życie zwierząt, w tym ich strukturę, fizjologię, rozwój, zachowanie i klasyfikację.

-botanika: naukowe badanie roślin, ich struktury, wzrostu, rozmnażania, metabolizmu, rozwoju, chorób, właściwości chemicznych itp.

Nauki społeczne

zasadniczo jest to nauka empiryczna, która koncentruje się na badaniu społeczeństwa, w jaki sposób ludzie zachowują się i ich wpływ na świat.

mówi o świecie poza naszym doświadczeniem, natychmiastowym, daje wizję znacznie szerszą i wyjaśnia, jak funkcjonuje społeczeństwo.

począwszy od przyczyny bezrobocia, jak i dlaczego ludzie głosują tak długo, jak to sprawia, że ludzie czują się szczęśliwi.

wśród niektórych nauk społecznych, możemy znaleźć:

nauki dotyczące organizacji społecznej

-polityka-nauka zajmująca się badaniem rządu i organizacji Państwa.

-Socjologia: bada rozwój społeczeństwa ludzkiego i wszystkich zjawisk w nich zachodzących.

– prawo-nauka, która bada prawa i kontroli porządku publicznego.

– Antropologia: studiuje człowieka jako całość.

– Geografia bada ziemie, środowiska i społeczeństwa, które w nim żyją.

i nauki dotyczące organizacji gospodarczej:

– Ekonomia: badanie produkcji, dystrybucji i konsumpcji towarów i usług na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym.

– Nauki behawioralne:

– Psychologia: nauka zajmująca się badaniem procesów umysłowych.

Nauki formalne

nie jest to nauka empiryczna, nie zajmuje się testowaniem teorii opartych na obserwacjach, ale tworzeniem systemów opartych na definicjach i regułach.

dzieli się na kilka gałęzi, które są naukami analitycznymi, a nie naukami społecznymi i przyrodniczymi, które są empiryczne.

-Statystyka: obejmuje badanie, gromadzenie, organizację i interpretację danych.

-logika: oparta na prawidłowym wnioskowaniu i demonstracji.

-Matematyka: bada właściwości i relacje abstrakcyjnych jednostek.

– Informatyka: badanie wszystkich procedur umożliwiających przesyłanie informacji w formie cyfrowej.

Nauki stosowane

 badania naukowe stosowane

opierają się na stosowaniu i przekazywaniu wiedzy naukowej do środowiska fizycznego, czyli wprowadzaniu nauki do codziennego życia i jej bezpośrednich problemów. Pobiera informacje, które już przetwarzasz, i stosuje je do rozwiązania problemu.

może być stosowany w naukach biologicznych i fizycznych.

niektóre przykłady Nauk Stosowanych:

  • Inżynieria
  • Medycyna
  • Biotechnologia
  • Agronomia
  • Architektura
  • Elektronika
  • Informatyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.