funkcja Ramp

Udostępnij na

rodzaje funkcji >

funkcja rampy zwykle zaczyna się od początku i porusza się w górę lub w dół w prawo w linii prostej.
 funkcja rampy

funkcja ramp

funkcje Ramp, które nie rozpoczynają się od początku (np. zaczynają się od x = 1, x = 5 lub x = 99) nazywane są przesuniętymi lub opóźnionymi funkcjami ramp.

funkcje rampy nie muszą zaczynać się od zera. Może być niewielkie opóźnienie.


funkcja rampy o stałym nachyleniu (K) równym 1 nazywana jest funkcją rampy jednostkowej. Przed początkiem (tzn. dla ujemnych wartości x) Funkcja rampy jednostkowej zawsze ma wartość zerową.

funkcje Ramp są jednowymiarowymi funkcjami rzeczywistymi, które przyjmują jeden argument i mają domenę liczb rzeczywistych.

funkcja Ramp

funkcja ramp jest zdefiniowana jako (Tan & , 2007):

v(t) = Ktu (T)

gdzie „K” to nachylenie, podane wzorem:
 wzór na nachylenie funkcji rampy

wzór na nachylenie funkcji rampy

dodatnie nachylenie oznacza, że linia będzie przesuwać się w górę; ujemne nachylenie będzie przesuwać się w dół.

funkcje te można również zdefiniować jako funkcje fragmentaryczne:

symbol”: = „po prostu oznacza” definicję.”Druga część funkcji piecewise (0, x < 0) mówi tylko, że funkcja jest zerowa dla wszystkich wartości mniejszych od 0. Nic się tu nie zmieniło.: jest to po prostu bardziej formalny sposób definiowania zachowania funkcji ramp.

istnieją różne inne, formalne sposoby definiowania funkcji, w tym jako Całka funkcji Heaviside:
 Całka schodkowa heaviside

heaviside step integral

Tan. L. & Podstawy analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów. AuthorHouse.

Cytuj to jako:
Stephanie Glen. „Funkcja rampy” z CalculusHowTo.com rachunek dla reszty z nas! https://www.calculushowto.com/ramp-function/

——————————————————————————

potrzebujesz pomocy z zadaniem domowym lub pytaniem testowym? Dzięki Chegg Study możesz uzyskać krok po kroku rozwiązania swoich pytań od eksperta w tej dziedzinie. Twoje pierwsze 30 minut z korepetytorem Chegg jest bezpłatne!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.