Faza testów weryfikacji i akceptacji produkcji-QA Mentor

po zakończeniu wszystkich innych faz testowania i wprowadzeniu kompilacji do produkcji rozpoczyna się faza końcowa. Testy weryfikacyjne produkcji zapewniają, że live build działa zgodnie z przeznaczeniem w nowym i końcowym środowisku. Czasami kompilacja idzie źle i elementy nie są stosowane poprawnie lub są pominięte całkowicie. Weryfikacja produkcji ma na celu szybkie zidentyfikowanie tych problemów przed klientem lub klientem. Procedury wycofywania są ustalane wcześniej i stosowane, jeśli budowa jest uważana za awarię i zajmie zbyt długo, aby naprawić.

Ogólnie rzecz biorąc, konta testowe i dane są tworzone w środowisku produkcyjnym, które zostaną ukryte przed użytkownikami końcowymi lub usunięte po zakończeniu weryfikacji. Ta faza testowania trwa tylko kilka godzin i koncentruje się głównie w celu zapewnienia, że aplikacja jest stabilna i w pełni sprawna. Wszystkie główne komponenty są testowane i wykonywane są wszelkie nowe funkcje. Faza ta występuje po pierwszym wydaniu produktu i po każdej kolejnej łatce lub aktualizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.