Analiza prospektywna

analitycy strategiczni i doradczy Kuwa Consulting Group aktywnie angażują klientów i środowiska akademickie w dyskusje dotyczące prognozowania przyszłości firmy; końcowy etap podejścia do analizy finansowej poprzez włączenie podstawowych technik sprawozdań finansowych i wycen, z których oba uwzględniają spostrzeżenia analityków biznesowych, analityków księgowych i analityków finansowych przy projektowaniu przyszłości firmy.

Analiza prospektywna obejmuje prognozowanie i wycenę przyszłości firmy. Nasz analityk może pomóc Twojej organizacji w kompleksowej prognozie przyszłych wyników, obejmującej następujące kwestie:

  • prognoza zysków
  • prognoza przepływów pieniężnych
  • opracowanie prognozy wzrostu sprzedaży
  • bilans
  • opracowanie prognozy marży zysku operacyjnego netto po opodatkowaniu (NOPAT)
  • opracowanie prognozy kapitału obrotowego do prognozy sprzedaży
  • opracowanie prognozy aktywów długoterminowych do prognozy sprzedaży
  • opracowanie prognozy struktury kapitału 556>

nasi doświadczeni analitycy ds. strategii i doradztwa wykorzystują te czynniki do prognozowania i rozliczania zachowań firmy w zakresie wzrostu sprzedaży, ich zachowań w zakresie zysków i zwrotu z kapitału własnego (ROE) zachowanie podczas oceny ich strategii finansowej i wzrostu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.