1przegląd ruchu na rzecz zapewnienia jakości w opiece zdrowotnej

niniejszy rozdział ma na celu opisanie pochodzenia i obecnego statusu zapewniania jakości w opiece zdrowotnej oraz przedstawienie podobnych zmian w innych branżach, które stały się ważnym impulsem dla inicjatyw w zakresie zapewniania jakości w opiece zdrowotnej. Zainteresowanie jakością i bezpieczeństwem w sektorze opieki zdrowotnej gwałtownie wzrosło w ciągu ostatniej dekady. Bez ważnych wniosków wyciągniętych z innych gałęzi przemysłu zainteresowanie i uzyskane ulepszenia byłyby znacznie krótsze. Wiedza na temat podstawowych zasad i wyzwań stojących przed innymi branżami, takimi jak przemysł lotniczy, samochodowy i energetyka jądrowa, które napędzały projekty poprawy jakości, ma duże znaczenie dla zrozumienia zmian zachodzących w opiece zdrowotnej. Aby w pełni docenić ruch QA i zaprojektować lub wdrożyć projekty poprawy jakości, należy zrozumieć jego podstawowe zasady. Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie wglądu w podstawowe zasady leżące u podstaw kontroli jakości oraz omówienie historycznych wniosków wyciągniętych z innych branż. Ponadto omawia, jak wdrożyć i zapewnić zrównoważony program QA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.