Original ArticleGene-terapi til Parkinsons sygdom: præklinisk evaluering af optimalt konfigureret TH:CH1-Fusion til maksimal Dopaminsyntese

et nyligt fase I-II, åbent forsøg med ProSavin, en lentiviral vektor, der leverer de vigtigste Parkinsons patienter. Størrelsen af effekten antydede imidlertid, at optimale niveauer af dopaminudskiftning muligvis ikke er opnået. OKSB-102, en lentiviral vektor med en optimeret ekspressionskassette til dopaminbiosyntese, har vist sig at opnå et signifikant højere dopaminudbytte end ProSavin. Vi vurderede effekten af OKSB-102 i MPTP-makakmodellen for Parkinsons sygdom (PD). 6 måneder efter administration af vektoren viste alle behandlede dyr signifikante forbedringer i klinisk score og spontan lokomotorisk aktivitet sammenlignet med kontroller, med den højeste bedring observeret i HD-Gruppen med høj dosis (HD). Positronemissionstomografi kvantificering af 6 — fluoro-l-m-tyrosin optagelse viste en signifikant stigning i aminosyre decarboksylaseaktivitet for alle behandlede dyr sammenlignet med kontroller, hvor OKSB-102 HD-gruppen viste det højeste niveau af dopaminerg aktivitet. En toksikologisk undersøgelse i makaker viste, at vektoren var sikker og godt tolereret uden tilknyttede kliniske eller adfærdsmæssige abnormiteter og ingen immunrespons monteret mod transgenprodukter. Samlet set understøtter disse data den videre kliniske udvikling af OKSB-102 til behandling af PD.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.