Wat is Ergotherapie?

de ergotherapie (T. O) is, volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), “de set van technieken, methoden en acties die, door activiteiten toegepast voor therapeutische doeleinden, voorkomt en onderhoudt de gezondheid, bevordert het herstel van de functie, vult het tekort invaliderend en waardeert de veronderstellingen gedrag en zijn diepe betekenis Om een grotere onafhankelijkheid en re-integratie mogelijk te bereiken voor het individu in al zijn aspecten: arbeid, mentale, fysieke en sociale.”

soms leidt de letterlijke vertaling van de term Ergotherapie ertoe het doel van deze discipline te verwarren met de bedoeling de persoon bezig of vermakelijk te houden. Het is dus belangrijk om te benadrukken dat het doel van de T. O is om de maximale functionaliteit van de persoon met een bepaalde beperking te bereiken, of het nu fysiek, cognitief, gedragsmatig of een verscheidenheid van hen is, door middel van zinvolle activiteit en/of therapeutische workshops met zowel algemene als specifieke doelstellingen.

de beroepsbeoefenaren die dit beroep ontwikkelen, zijn begiftigd met kennis op het gebied van de sociale gezondheid op het gebied van revalidatie, die interventie op drie gebieden mogelijk maakt: zelfonderhoud, productiviteit en vrije tijd van de persoon en ook de beroepsbeoefenaar de mogelijkheid biedt om:

 • Maak een beoordeling van de capaciteiten en beperkingen van de persoon. (Met de verschillende batterijen van de service).
 • voorkomen van handicaps (onevenwichtigheden, beroepsstoornissen, anticiperen op mogelijke letsels en pathologieën).
 • beoordeling van sensorische, superieure, sociale en psychologische capaciteiten.
 • ontwikkel en evalueer revalidatiebehandelingsprogramma ‘ s met de bijbehorende individuele doelstellingen.
 • Betrek de patiënt bij zijn eigen behandeling.
 • opleiden en heropvoeden in de basis-en instrumentele activiteiten van het dagelijks leven.
 • Train het gebruik van technische hulpmiddelen wanneer en wanneer dat nodig is, ter compensatie van hun beperkingen.
 • het maken en voorschrijven van orthesen, prothesen en technische hulpmiddelen, alsmede het opleiden van de persoon in het gebruik ervan.
 • de omgeving aanpassen en programma ‘ s ontwikkelen om architectonische barrières uit de weg te ruimen. Adviseer families, gebruikers en professionals uit andere specialiteiten.
 • evaluatie van de vervoermiddelen en de eventuele aanpassingen daarvan.
 • het individu in staat stellen om de hoogst mogelijke mate van sociaal-arbeids-reïntegratie te bereiken als een actief lid binnen hun gemeenschap.
 • Help het individu zijn dagelijkse gewoontes bij te stellen.
 • herintegratie van het individu in zijn dagelijks leven en in zijn omgeving in de best mogelijke omstandigheden.
 • samenwerken met openbare en / of particuliere instellingen voor de bevordering en ontwikkeling van interventieprogramma ‘ s bij de bevolking met een handicap.

¿ WAAR GRIJPT DE ERGOTHERAPEUT IN?

het werkterrein van de ergotherapeut is breed en gevarieerd, we noemen hieronder enkele:

   • ziekenhuizen en klinieken (afdelingen lichamelijke revalidatie en geestelijke revalidatie).
   • associaties van mensen die getroffen zijn door verschillende fysieke en sensorische pathologieën.
   • beroeps-en preberoepscentra.
   • centra voor speciaal onderwijs.
   • verpleeghuizen.
   • orthopedische centra en ergonomisch materiaalontwerp.
   • psychiatrische eenheden.
   • penitentiaire instellingen.
   • programma ‘ s ter bestrijding van sociale uitsluiting.
   • thuiszorg.
   • verenigingen en NGO ‘ s.
   • onderlinge verzekeringsmaatschappijen voor arbeidsongevallen.
   • adviserende teams (preventie van beroepsrisico ‘ s, rechtbanken voor handicaps en deskundigheid…)
   • leraren (scholen, Universiteit, opleiding, onderzoek…)

aangezien het gebied van Ergotherapie dienst Nuerorehabilitación Hospital VITHAS we werken aan de persoon die lijdt aan een cognitieve handicap uit te rusten, fysiek of gedragsmatig, als gevolg van een hersenletsel, grotere onafhankelijkheid, functionaliteit en persoonlijke autonomie door de ontwikkeling van technieken en methoden om te bereiken het maximale niveau van participatie en integratie van de persoon in zijn dag tot dag, tot slot, zal hem leren om te leven met een beperking. In onze volgende post gaan we dieper in op de workshops (kookworkshop, winkelen, mandenmakerij…), taken (basis-en instrumentele activiteiten) en specifieke activiteiten van ergotherapie en sociale actie, zoals onze stadstuin, waarin we werken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.