Voortgangsfacturering voor een algemene aannemer

een bouwproject omvat doorgaans veel verschillende beroepen om de voltooiing te bereiken. Daarom, het kan net zo ontmoedigend een taak om te dienen voor betaling aan een klant langs de weg. De eigenaar van een bouwproject vertrouwt op de projectarchitect, geldschieter en soms een derde inspectiebedrijf om ervoor te zorgen dat de betaling correct en binnen redelijke grenzen wordt aangevraagd. Zodra de voortgang van de facturering voor een algemene aannemer definitie is echt begrepen, zult u soepel door de stappen van de voorbereiding en het indienen van alles wat nodig is om een bouwproject te voltooien.

Start het project met een plan om winstgevend te zijn. Prijs voor winst aan het begin om eventuele cashflow crunches tijdens de voltooiing van het project te voorkomen.

begin met een goed schema van waarden

een schema van waarden is een lijst met het bedrag in dollar dat is toegewezen aan elk werkgebied dat aan een bouwproject moet worden voltooid. Een bouwproject wordt opgesplitst per werkgebied en meestal gescheiden volgens de Construction Specifications Institute Divisions (CSI). Daarom is het het beste om het schema van waarden van een project te scheiden in basis CSI-afdelingen. Voorbeelden van deze divisies zijn Algemene Voorwaarden, Sitework, nutsvoorzieningen, beton, staal, enz. Zodra u de gebieden van de omvang van het werk te definiëren,dan een overeenkomstige waarde toewijzen aan elk. Ook, Stel een percentage voltooid voor elk item als u vooruitgang boeken op het project. In de Verenigde Staten is het standaardformaat voor een facturatieschema van waarden per AIA-formulier G703. Voortgang facturering voor een algemene aannemer boekhoudkundige problemen zijn gebruikelijk, dus het is essentieel om een goed schema van waarden vroeg vast te stellen.

Bepaal het percentage van het voorschot voor de bouw

een contract voor de bouw vereist doorgaans dat” voorschot ” wordt ingehouden op elke betalingsaanvraag om de eigenaar of de kredietgever bescherming te bieden tegen de aannemer die het gehele project niet voltooit. U kunt 5% of 10% van elke betaling aan de opdrachtnemer inhouden. Houd de fondsen in reserve totdat u de punchlijst van het project aan het einde van het project hebt voltooid. Daarom moet elke voortgangsbetaling rekening houden met dit vast bedrag op elk regelitem van het schema van waarden en uiteindelijk op de bottom line van de applicatie.

Bepaal de frequentie van vooruitbetalingen

een vooruitbetalingsfacturering is precies dat, een facturering die vordert naar voltooiing een percentage per keer. Daarom is het noodzakelijk om de frequentie vast te stellen dat u elke aanvraag moet indienen. Vaak, een voortgang facturering zal worden ingediend bij een eigenaar of kredietgever een keer per maand; ingewikkelde projecten kunnen meer frequentie vereisen. Een voortgangsfacturering moet het huidige percentage van voltooiing van de periode en het cumulatieve totaal specificeren. Doe dit voor zowel de individuele items en het totaal.

Bepaal het percentage van voltooiing

verkopers zullen hun facturen ter betaling aan een contractant indienen voor de hoeveelheid werk die zij gedurende de periode hebben voltooid. Een aannemer moet de voltooiing van de werkzaamheden volgens dit percentage bevestigen. Dan moet de aannemer het overeenkomstige bedrag in de voortgang facturering aan de eigenaar of geldschieter. Voer dit proces voor elke omvang van het werk. Vervolgens totaal alle voltooide items percentages.

dien het correct in en krijg betaald

Voortgangsrekeningen worden vaak afgewezen door een eigenaar of kredietverstrekker. Ze verwerpen het vanwege een verscheidenheid van kwesties. Sommige van deze problemen omvatten onjuiste voltooiingspercentages, onjuiste wiskunde, of aanvragen die te laat zijn ingediend. Om winstgevende voortgang billing omzet erkenning te bereiken, effectieve verwerking is belangrijk. Zorg ervoor dat u Leverancier facturen en percentage voltooiingen met veld toezicht te voorkomen over/onder billings. Zorg er ook voor dat u wiskundige berekeningen dubbel controleert of bouwsoftware gebruikt om afgewezen betalingsaanvragen te voorkomen als gevolg van wiskundige fouten. Tot slot, stuur uw voortgang facturering formulieren op tijd! Dit is een gemakkelijke manier om krediet te krijgen met een eigenaar of geldschieter, omdat het hen voldoende tijd geeft om de aanvraag te beoordelen.

(opmerking: wil je de prijsstelling voor winst inspectie gids? Het loopt u door een stap-voor-stap handleiding voor het maximaliseren van uw winst op elke verkoop. Haal het hier!)

facturering voor een steekproef van algemene contractanten

onvoorwaardelijke definitieve ontheffing en vrijgave van pandrechten en vorderingen

eigenaar: Business X, LLC.

projectnaam: PRIORITY MANAGEMENT

voor en in ruil voor het bedrag van $ , waarvan de toereikendheid hierbij wordt erkend, garandeert en vertegenwoordigt de ondergetekenden contractant, subcontractant, consultant, materialen of arbeider (hierna de “ondergetekenden”) als volgt::

(1) ondergetekende is in dienst geweest van Business X, LLC. voor het leveren van arbeid, materialen of diensten in verband met de bouw van verbeteringen op of aan de hierboven genoemde project.

(2) ondergetekende heeft alle krachtens zijn Contract, onderaanneming of inkooporder vereiste arbeid, materialen of diensten verricht in volledige overeenstemming met alle voorwaarden en alle toepasselijke plannen en specificaties.

(3) alle aannemers, onderaannemers, arbeiders, leveranciers en materialmen zijn verstrekt arbeids -, materiaal -, of andere diensten, de Ondergetekende, voor gebruik of verwerking in de bouw van de verbeteringen aan het Project volledig is betaald voor alle bedragen op het Project, of zal direct worden volledig betaald uit de opbrengst van de betaling waarnaar hierboven wordt verwezen, en er zijn geen openstaande aanspraken van welke aard dan ook die voortvloeien uit of in verband met de Ondergetekenden activiteiten of verbeteringen aan het Project. Als de hoofdcontractant deze Verklaring van afstand ondertekent, dan is bij deze bijlage als bewijsstuk A een volledige lijst gevoegd van alle onderaannemers en leveranciers die door die partij worden aangehouden op de datum van deze Verklaring van afstand.(4) ondergetekende ziet af van alle pandrechten, rechten op pandrechten, vorderingen op pandrechten en alle andere vorderingen tot betaling van arbeid, materiaal of uitrusting van welke aard of omschrijving dan ook die hij heeft tegen de eigenaar, de projectbeheerder van de eigenaar, de technische adviseur van de eigenaar, de Architect van het Project, de hoofdaannemer (indien deze afstand wordt ondertekend door een onderaannemer of leverancier) en/of elke persoon met een juridisch of billijk belang in het Project, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met arbeid, materialen of diensten geleverd door, via of onder ondergetekende op, of gebruikt in verband met het Project, zonder uitzondering.

(5) Deze definitieve ontheffing en vrijgave vormt een verklaring van de ondertekenaar van dit document, voor en namens ondergetekende, dat de hierboven bedoelde betaling een volledige en volledige betaling vormt voor alle uitgevoerde werkzaamheden en kosten of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten voor toezicht, overhead van het veldkantoor, overhead van het thuiskantoor, rente op kapitaal, winst en algemene voorwaarden kosten) door, door of onder ondergetekende met betrekking tot het werk van verbeteringen aan het Project, met inbegrip van alle provisies.

meer in het bijzonder ziet ondergetekende af van elke vordering tot schadevergoeding als gevolg van vertraging, belemmering, interferentie, versnelling, inefficiëntie of extra werk, of van elke andere vordering van welke aard dan ook tegen de hoofdaannemer (indien deze ontheffing is ondertekend door een onderaannemer of leverancier), de eigenaar, de projectbeheerder van de eigenaar, de Engineeringadviseur van de eigenaar, de Architect van het Project en/of enige andere persoon of entiteit met een juridisch of billijk belang bij het Project.Ten BLIJKE WAARVAN de ondertekenaar, handelend voor of namens ondergetekende en al zijn werknemers, onderaannemers, arbeiders, leveranciers en materialisten , dit document heden ten dage van 20 uitvoert .

bij:

Titel:

dit instrument is uitgevoerd en vóór mij erkend op deze dag van , 20 , door , namens genoemde entiteit.

Notaris

(Notariszegel)

Mijn Commissie Verloopt:

winstgevendheid verbeteren

facturering van vorderingen is een belangrijke factor die de winstgevendheid van een onderneming kan beïnvloeden. Prijs het de eerste keer goed! Als u niet zeker bent van de vraag of u een prijsstelling probleem, download de gratis prijzen voor winst inspectie gids en fix it.

voortgangsbetaling voor een algemene aannemer

strategisch CFO Lab Member Extra

toegang tot uw strategisch prijsmodel uitvoeringsplan in SCFO Lab. Het stap-voor-stap plan om uw prijzen om de winst te maximaliseren.

Klik hier om toegang te krijgen tot uw uitvoeringsplan. Geen lid van het Lab?

Klik hier voor meer informatie over Scfo Labs

voortgangsbetaling voor een algemene aannemer

zie ook:
Voortgangsbetaling voorbeeld
hoe een effectief werkschema aan te houden
beheer en Incasso
boekhouding voor de bouw
werk in uitvoering
Handelskrediet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.