Reality monitoring in recovering alcoholics

doelstelling: het belangrijkste doel van deze studie was om bevestiging te geven van het ontbreken van metamemory tekorten gevonden in eerder onderzoek, en we kozen reality monitoring als onze empirische arena. Realiteitsmonitoring wordt gedefinieerd als het vermogen om een onderscheid te maken tussen herinneringen voor gebeurtenissen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en herinneringen voor ingebeelde gebeurtenissen, waarbij werkelijke gebeurtenissen worden gekenmerkt door hogere niveaus van sensorisch-perceptuele informatie. Verder, aangezien ontgifted alcoholisten perceptuele, vooral visuele, tekorten hebben aangetoond, werd in deze studie onderzocht of dat een negatief effect zou hebben op de prestaties van realiteitscontrole.

methode: jongvolwassenen, mannen, gedetoxificeerde alcoholisten (n = 60) en passende controles (n = 29) namen deel aan realiteitscontroletaken waarbij voornamelijk gebruik werd gemaakt van visuele of verbale informatie.

resultaten: Er waren geen significante verschillen tussen de twee vakgroepen over een van de reality-monitoring taken, en geen significante bijdragen van beschrijvende, achtergrond of educatieve variabelen over deze taken.

conclusies: convergente validatie van de eerdere bevinding dat er geen metamemorische tekorten waren bij jonge, mannelijke, herstellende alcoholisten werd verkregen. De resultaten werden ook kort besproken in de context van de kwaliteit van het geheugen van alcoholisten in therapeutische situaties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.