Rayos

bijwerkingen

vaak voorkomende bijwerkingen van corticosteroïden zijn onder meer behoud van vocht, verandering in glucosetolerantie, verhoging van de bloeddruk,gedragsveranderingen en stemmingswisselingen, toegenomen eetlust en gewichtstoename.

allergische reacties: anafylaxie, angio-oedeem

cardiovasculair: Bradycardia, cardiac arrest,cardiac arrhythmias, cardiac enlargement, circulatory collapse, congestive heartfailure, fat embolism, hypertension, hypertrophic cardiomyopathy in prematureinfants, myocardial rupture following recent myocardial infarction, pulmonary edema, syncope, tachycardia, thromboembolism, thrombophlebitis, vasculitis

Dermatologic: Acne, allergische dermatitis, cutane en subcutane atrofie, droge hoofdhuid, oedeem, erytheem in het gezicht, hyper-ofhypo-pigmentatie, verstoorde wondgenezing, toegenomen transpiratie, petechiae en ecchymosen, huiduitslag, steriel abces, striae, onderdrukte reacties op huidtesten, dunne kwetsbare huid, dunner wordend hoofdhuid haar, urticaria

endocriene: Abnormale vetophopingen, verminderde koolhydraten tolerantie, de ontwikkeling van Cushingoid staat, hirsutisme,manifestaties van latente diabetes mellitus en de gestegen eisen aan insuline of orale antidiabetica bij diabetici, menstruele onregelmatigheden,maan facies, secundaire adrenocortical hypofyse en apathie(met name in tijden van stress, zoals een trauma, operatie of ziekte),onderdrukking van de groei bij kinderen

Vocht-en Elektrolyten Stoornissen: Fluidretention, kalium verlies, hypertensie, hypokaliemie alkalose sodiumretention

Maag-darmstelsel: Abdominale distentie, elevationine serum leverenzymen spiegels (meestal reversibel na stopzetting), hepatomegalie, hik, malaise, misselijkheid, pancreatitis, ulcus pepticum met mogelijke perforatie en bloeding, ulceratieve oesofagitis

algemeen: toegenomen eetlust en gewichtstoename

metabole: negatieve stikstofbalans als gevolg van rotatiekatabolisme

Skeletspierstelsel-en bindweefsel: Osteonecrose van de femorale enhumerale hoofden, charcot-achtige artropathie, verlies van spiermassa, spierzwakte, osteoporose, pathologische fractuur van lange botten, steroïde myopathie, peesruptuur, vertebrale compressiefracturen

neurologische: Arachnoiditis, convulsions,depression, emotional instability, euphoria, headache, increased intracranialpressure with papilledema (pseudo-tumor cerebri) usually followingdiscontinuation of treatment, insomnia, meningitis, mood swings, neuritis, neuropathy, paraparesis/paraplegia, paresthesia, personality changes, sensorydisturbances, vertigo

Ophthalmic: Exophthalmos, glaucoma, increased intraocular pressure, posterior subcapsular cataracts, and central serouschorioretinopathy

Reproductive: Verandering in motiliteit en aantal permatozoa

ervaring in klinische studies

omdat klinische studies onder zeer uiteenlopende omstandigheden worden uitgevoerd, kunnen de in de klinische studies met adrug waargenomen bijwerkingen niet direct worden vergeleken met de percentages in de klinische studies met eenandere drug en weerspiegelen ze mogelijk niet de percentages die in de praktijk zijn waargenomen.

de veiligheid van RAYOS werd geëvalueerd bij 375 patiënten met reumatoïde artritis in twee gecontroleerde studies. Patiënten die werden behandeld met RAYOS bereik in de leeftijd van 20 tot 80 jaar (mediane leeftijd 56 jaar), met 85% vrouw, 99% Blank, 1% Afro-Amerikaans en < 1% Aziatisch.

patiënten kregen RAYOS 3 mg tot 10 mg eenmaal daags om 22.00 uur; de meerderheid (84%) kreeg ≥ 5 mg. De ervaring in klinisch onderzoek gaf geen aanleiding tot nieuwe veiligheidsproblemen dan die welke reeds waren vastgesteld voor prednison met onmiddellijke afgifte.

Postmarketing ervaring

bijwerkingen zijn vastgesteld tijdens post-approval gebruik van RAYOS. Omdat deze reacties vrijwillig worden gemeld door een populatie van onzekere omvang, is het niet altijd mogelijk om hun frequentie betrouwbaar te schatten of een causaal verband met blootstelling aan het geneesmiddel vast te stellen. De ervaring met het in de handel brengen heeft niet geleid tot nieuwe veiligheidsrisico ‘ s die verder gaan dan die welke reeds zijn vastgesteld voor prednison met onmiddellijke afgifte.

lees de volledige FDA-voorschrijfinformatie voor Rayos (prednison-tabletten met vertraagde afgifte)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.