Pyogene meningitis

honderd patiënten met pyogene meningitis werden onderzocht. De meerderheid van de patiënten bevond zich in de leeftijdsgroep van 5-12 jaar en leed aan meningokokkenmeningitis, patiënten jonger dan 2 jaar waren ernstiger ziek dan patiënten in de leeftijdsgroep van 5-12 jaar. Er werd geen correlatie gevonden tussen de ernst van de ziekte en de duur van de ziekte. Complicaties zoals perifeer circulatiefalen, artritis, neurologisch tekort waarbij voornamelijk de schedelzenuwen betrokken zijn, subdurale effusie en herpes simplex werden waargenomen. Zij werden behandeld met meerdere antibiotica-penicilline, sulfonamiden en chlooramfenicol in voldoende hoge doses. I. V. toediening van vloeistoffen en chemotherapeutische middelen in de eerste 24 uur werd toegediend aan patiënten. Een meerderheid van de patiënten herstelden rustig en slechts 3% overleed. Herhaalde lumbaalpunctie werd routinematig niet als essentieel beschouwd. Het lage sterftecijfer en het lage aantal sequelae kunnen goed worden toegeschreven aan het behoud van vochtbalans en intraveneuze toediening van antibiotica. Steroïden lijken geen rol te spelen bij het voorkomen of bestrijden van perifere bloedsomloopfalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.