Paus Gregorius VIII, paus voor slechts 57 dagen

Paus Gregorius VIII stierf in Pisa op 17 December 1187 aan koorts, na slechts 57 dagen pausdom te hebben gehad. Op 21 oktober 1187, de dag na het overlijden van paus Urbanus III, wordt Alberto di Morra tot paus gekozen en neemt de naam Gregorius VIII aan, ter ere van paus Gregorius VII. Zijn eerdere omgang met Frederik Barbarossa bracht de kerk terug in een vriendschappelijke relatie met de Heilige Roomse keizer. Als reactie op de nederlaag van het kruisvaarderskoninkrijk Jeruzalem in de Slag bij Hattin, vaardigde Gregorius de pauselijke bul Audita tremendi uit, die opriep tot de Derde Kruistocht. Gregorius reisde naar Pisa om de Pisaanse vijandelijkheden met Genua te beëindigen zodat zowel zeehavens als zeevloten zich konden verenigen voor de kruistocht. Op weg naar Pisa stopte hij bij Lucca en beval het lichaam van tegenpaus Victor IV uit zijn graf te halen en zijn overblijfselen uit de kerk te gooien….
meer • http://en.wikipedia. … egory_VIII
bekijk • Boeken * afbeeldingen * video ‘ s
gerelateerd * christenen • kruisvaarders • 3e kruistocht • kruistochten • Italië • Middeleeuwen • Pausen • 12e eeuw * mensen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.