kritisch

het woord kritisch is een term die wijdverbreid wordt gebruikt in onze taal en die we toepassen om te verwijzen naar verschillende problemen.

reclame

we noemen een criticus een persoon die kritiek maakt over een onderwerp of ding met het doel om ze te verbeteren of erger te maken. Een voorbeeld is: “je vader is je grote criticus, hij vertelt je altijd wat je nodig hebt om je professionele prestaties te verbeteren.”

de onderwerpen van journalistieke kritiek zijn alle inhoud en culturele of artistieke manifestaties zoals: boeken, films, toneelstukken, televisieprogramma ‘ s, albums, sportwedstrijden, enz.

ondertussen staat de vakman die dit soort werk uitvoert in de volksmond bekend als een criticus, die in zijn kritiek de positieve en negatieve vragen blootlegt die hij in het betreffende werk waarneemt en die uiteindelijk energiek argumenteren wat hij daarin ondersteunt.Hoewel de criticus in zijn kritiek altijd een mening, een persoonlijk oordeel zal uitdrukken, moet hij proberen zo evenwichtig mogelijk te zijn en zich nooit door persoonlijke vragen laten overwinnen. Respect is ook belangrijk, dat wil zeggen, zelfs als je kritiek een van de meest ongunstige is, moet je altijd voorzichtig zijn en voorzichtig zijn om degenen die kritiek uiten niet te kwetsen.Het is vermeldenswaard dat een kritiek is de mening, het oordeel, dat een persoon uitwerkt, wordt gevormd met betrekking tot een onderwerp, een situatie, een kunstwerk, een persoon, onder andere opties.

het begrip kritiek heeft bepaalde negatieve connotaties wanneer de houding van degenen die de neiging hebben om een persoon achter hun rug negatief te kwalificeren. Stel je voor dat dit gedrag wordt uitgevoerd door een collega met een ander teamlid. In dit soort gevallen leveren deze kritiek geen positieve waarde op voor de communicatie en dragen ze ook niet bij aan de verbetering van de wereld. Integendeel, de criticus definieert zichzelf en niet de persoon die hij als voorwerp van zijn commentaar heeft genomen.

deze constructieve kritiek heeft tot doel de perfectie van het werk van de arts te versterken, aangezien de vakmensen die deel uitmaken van een proefschrift, deskundigen zijn in het onderwerp van de proefschriften die zij zullen analyseren, daarom hebben zij veel bij te dragen uit hun kennis en ervaringen.

kritisch denken is een proces dat helpt bij het organiseren of ordenen van concepten, ideeën en kennis. Dit soort denken wordt gebruikt om op de meest objectieve manier op de juiste positie te komen die men over een kwestie zou moeten hebben.

in het precieze geval van literatuur wordt literatuurkritiek de discipline, activiteit genoemd, die zich bezighoudt met het analyseren en vervolgens evalueren, positief of negatief, van een literair werk. En als gevolg van het bovenstaande wordt de tekst waarmee een literatuurcriticus zich uitdrukt door middel van een schriftelijk of mondeling communicatiemiddel, het waarderen en het geven van meningen over de kenmerken van een specifieke literaire productie, ook wel literatuurkritiek genoemd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.