Internationaal EU-Project “OO-actie””

de samenwerking tussen de verschillende landen op het thematische gebied van OO is in het verleden nuttig gebleken. OO-Actie grote geografische dekking is van cruciaal belang voor succes, aangezien het de overdracht van Europese aanbevelingen naar nationaal beleid en de verzameling van informatie en zorgen van de lidstaten aan de deskundigengroep inzake zeldzame ziekten van de Commissie (CEGRD), dus aan de Europese Commissie, bevordert.

met 34 begunstigden en 30 samenwerkingspartners uit 40 deelnemende landen was het Europese project Rare Disease Action (OO-Action) gericht op het creëren van een consistente Europese manier om uitdagingen op het gebied van OO aan te gaan. Naast de EU-landen hebben ook andere Europese landen zoals IJsland en Zwitserland en niet-Europese landen zoals Canada en Australië deelgenomen aan de OO-actie en dus betrokken bij internationale ontwikkelingen op het gebied van OO. Een van de doelstellingen van de OO-actie was het ondersteunen van de ontwikkeling en duurzaamheid van de Orphanet-database. Een tweede doelstelling was de bijdrage tot oplossingen om te zorgen voor een passende codificatie van OO in gezondheidsinformatiesystemen in heel Europa. Daarnaast waren de werkzaamheden met betrekking tot prioritaire kwesties voor mensen die met OO leven door de uitvoering van de acties die zijn omschreven in de aanbeveling van de Raad van de EU inzake een actie op OO-gebied en om de duurzaamheid van deze acties te waarborgen, alsmede de ondersteuning van de werkzaamheden van het CEGRD andere doelstellingen.

het driejarig Europees gezamenlijk optreden is in juni 2015 van start gegaan en in juli 2018 geëindigd. Het is medegefinancierd door de Europese Commissie.

inhoud van het project

OO-actie bestond uit 6 werkpakketten (WP). DIMDI leidde WP 5, stuurde, handhaafde en bevorderde de adoptie van Orphacodes in alle lidstaten.de deelname van DIMDI aan deze europese werkgroep maakte het mogelijk ervaringen uit te wisselen en was van fundamenteel belang voor een synergetische en consistente ontwikkeling op nationaal en internationaal niveau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.