Idaho Legislature

(3) de kosten voor de keuze van het project worden, onder voorbehoud van toe-eigening, uitsluitend gebruikt voor het creëren van een carrièreladder binnen de staatspolitie van Idaho en voor het verstrekken van salarissen ter bevordering van het aannemen en behouden van opgeleide en gekwalificeerde werknemers voor functies bij de staatspolitie van Idaho. Idaho state police personeel dat heeft deelgenomen aan en profiteerde van het gebruik van de project choice fee, vanaf 1 juli 2010, zal blijven deelnemen aan en profiteren van de project choice fee terwijl in dienst van de Idaho state police. Op voorwaarde echter dat vanaf 1 juli 2010 het gebruik van de projectkeuzevergoeding op de volgende wijze wordt beperkt: de projectkeuzevergoeding wordt uitsluitend gebruikt voor het creëren van een loopbaanladder voor onderofficieren, verzendpersoneel en forensisch personeel binnen de staatspolitie van Idaho.; en het verstrekken van salarissen ter bevordering van de indienstneming en het behoud van opgeleide en gekwalificeerde onderofficieren, verzendingspersoneel en forensisch personeel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.