gebruik van recombinant humaan erytropoëtine als een anti-anemisch en prestatieverhogend geneesmiddel

het glycoproteïne hormoon erytropoëtine is een essentiële levensvatbaarheid en groeifactor voor de erytrocytische voorlopercellen in het beenmerg. Weefselhypoxie is de belangrijkste stimulus voor de synthese van het hormoon in de nieren en de lever. Endogeen erytropoëtine en recombinant humaan erytropoëtine (rHu-EPO) zijn vergelijkbaar wat betreft hun biologische en chemische eigenschappen, met uitzondering van enkele microheterogeniteiten in hun 4 koolhydraatketens. Generieke producten en alternatieven voor rHu-EPO zijn in ontwikkeling. Nierarmoede kan door rHu-EPO op een dosisafhankelijke en voorspelbare manier worden gecorrigeerd zonder belangrijke bijwerkingen afgezien van een mogelijke verhoging van arteriële bloeddruk. Het optimale hematocriet doel moet nog worden bepaald. Er zijn zeldzame meldingen van antilichaamvorming tegen rHu-EPO bij mensen. Patiënten die lijden aan niet-renale anemieën kunnen ook baat hebben bij het voorschrijven van rHu-EPO. De drug is goedgekeurd voor behandeling van tumorpatiënten met platina-veroorzaakte bloedarmoede. De kosteneffectiviteit en medische rechtvaardiging van de toediening van rHu-EPO bij tumorpatiënten met betrekking tot de positieve effecten op tumoroxygenatie, tumorgroeiremming en ondersteuning van chemo – en radiotherapie is nog steeds een kwestie van discussie. Bij chirurgische patiënten, kan de farmacologische toepassing van rHu-EPO de opbrengst van bloedeenheden in autologe bloeddonatieprogramma ‘ s verhogen en de ernst en de duur van postoperatieve anemie verlagen, indien toegepast enkele dagen voorafgaand aan de operatie. Terwijl rHu-EPO een godsgeschenk is in de medische praktijk, is het misbruik ervan als prestatiebevorderende drug door atleten in duursporten een onethische en potentieel gevaarlijke procedure. Er moeten nog eenduidige methoden voor de detectie van rHu-EPO-doping worden vastgesteld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.