de rol van probleemrepresentatie en kennis van kenmerken in de algebraïsche vergelijking-oplossen

Domeindeskundigen hebben twee belangrijke voordelen ten opzichte van beginners met betrekking tot probleemoplossing: experts coderen Deep problem features nauwkeuriger (feature encoding) en demonstreren een beter conceptueel begrip van kritieke probleemkenmerken (feature knowledge). In de huidige studie onderzoeken we de relatieve bijdragen van codering en kennis van probleemfuncties (bijv., negatieve tekens, het gelijkteken, variabelen) bij het begin van algebra lossen studenten eenvoudige algebraïsche vergelijkingen op. Tweeëndertig studenten voltooide problemen ontworpen om te meten functie codering, functie kennis en vergelijking oplossen. Resultaten geven aan dat hoewel zowel feature codering en feature knowledge werden gecorreleerd met vergelijking oplossen succes, alleen feature knowledge onafhankelijk voorspelde succes. Deze resultaten hebben implicaties voor het ontwerp van instructie in de algebra, en suggereren dat het helpen van studenten om feature kennis te ontwikkelen binnen een zinvolle conceptuele context kan zowel codering en probleemoplossende prestaties te verbeteren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.