Vurdering av regional cerebral blodstrøm (rCBF) i slag ved BRUK AV SPECT og N-isopropyl-(I-123)-p-jodamfetamin (IMP).

i denne studien vurderte vi regional cerebral blodstrøm hos pasienter med tegn og symptomer på akutt slag ved bruk av single-photon emission computertomografi (SPECT) og N-isopropyl I-123 p-iodoamphetamin (IMP). Tjuefem pasienter med akutt hjerneinfarkt hadde BÅDE IMP – hjerneperfusjonsstudier og CT-skanninger utført innen en uke fra hverandre; 22 hadde positive og tre hadde negative perfusjonsstudier. Av de 22 pasientene som hadde positive perfusjonsstudier, hadde seks negative CT-studier i utgangspunktet. I de 16 pasientene som hadde unormale CT-studier, viste åtte av studiene områder med ødem som var mindre enn perfusjonsunderskuddene som ble notert PÅ IMP-studiene, og åtte hadde områder med ødem som var omtrent like store som perfusjonsdefekten. Av de tre pasientene med normale IMP-studier hadde to normale CT-studier og en hadde en positiv CT-studie som viste et 3 mm lakunarinfarkt. Ved bruk av åtte kontrollpasienter ble gjennomsnittlig tellefrekvens per vevsvolum normalisert for injisert dose beregnet. Tilsvarende ble kvantitative data fra interesseområder for slagpasientene beregnet og sammenlignet med kontrollpasientene eller til en normal region i den ikke-involverte halvkule hos de samme pasientene. SPECT med IMP ble brukt til å vurdere regional hjerneperfusjon ved akutt hjerneinfarkt. Perfusjonsavvik ble sett hos våre pasienter når CT-skanningen var normal, og kvantitative data kunne brukes til å tilnærme regional cerebral blodstrøm hos disse pasientene sammenlignet med den normale pasientpopulasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.