Salme 138

Takk!

Salme 138

En EasyEnglish Oversettelse med Notater (ca 1200 wordvocabulary) På Salme 138

www.easyenglish.bibelen

Gordon Churchyard

Ord i esker er fra Bibelen. Ord i parentes, (), erikke i den * hebraiske Bibelen.

notatene forklarer noen av ordene med en * stjerne av dem. En ordliste på slutten forklarer de andre ordene som har en * stjerne av dem.

den oversatte Bibelteksten har ennå ikke gått Gjennom AdvancedChecking.

Jesus sa: «Ofre (Til Gud) den gaven Som Moses fortalte deg(å tilby)» (Matteus 8:4).

(dette er) forDavid.68 8817 1 JEG vil takke DEG, HERRE, AV hele mitt hjerte.4538 jeg vil lovsynge deg foran de falske guder.68 8817 2 jeg vil falle ned foran ditt hellige tempel.
jeg vil takke * ditt navn for din type kjærlighet som aldri svikter.
(også vi vil takke) fordi du har løftet ditt navn
og ditt ord over alt annet.68 8817 3 Da jeg bad til deg, svarte du meg.
Du gjorde meg modig og sterk.

v4 Alle kongene iverden vil takke deg, * HERRE.4538 De har hørt de løfter du har gitt.
det er derfor de vil takke deg.

v5 De skal synge om det du har gjort.4538 og de skal synge for din store herlighet.

v6 HERREN er høy(over jorden).
men han kan se hva folk under ham (trenger).
også han kan se hva * stolte mennesker gjør .
De er langt borte (fra ham), men han kan fortsatt se dem.

v7 du holder meg i live når det er problemer rundt meg.4538 når min fiende er vred, kjemper dere mot ham.4538 du frelser meg med din høyre hånd.68 8817 88 HERREN skal gjøre for meg alt det han har lovt.
*HERRE, DIN gode kjærlighet vil alltid fortsette.
Fullfør arbeidet med hendene dine.

Historien Om Salme 138

ordene «For David» er en del av den hebraiske salmen. Salmisten snakket hebraisk. Han skrev salmen på hebraisk. Salmisten var den som skrev salmen. Men vi kunne oversette «forDavid» som «Av David». Betyr Det At David skrev salmen?Eller var Det Noen andre som skrev Det og la Det i Davids salmebok? Vi vet det ikke. Mange Bibelstudenter tror at * salmisten skrev Salme 138 lenge etterdavid døde.

Hvis David ikke skrev salmen, så kanskje noen skrev denetter * eksil. * Eksil var da * Jødenes fiender fikk dem til å leve ibabylon. Da de kom hjem, 70 år senere, måtte de bygge sitt * tempel igjen. Templet var guds hus I Jerusalem. De kalte det et»hellig*tempel» (vers 2) fordi De trodde At Gud bodde i Det.Bare Gud var * hellig (eller veldig, veldig bra). Så gjorde han også de stedene hvor han bodde * hellig.

Den som skrev salmen takker Gud (vers 1 og 2). Han takker ham fordi han sendte hjelp (vers 6 og 7).

Vers 4 er viktig For Bibelstudenter. Det forteller Dem At Gud ville gjøre ting for å få alle til å takke ham, ikke Bare * Jøder.

Hva Salme 138 betyr

Vers 1: de falske gudene var guder i andre land, som Babylon og Assyria. «*Ros» er ord som sier hvor flottnoen er. Her skriver * salmisten om * HERREN. HERREN ER et spesielt navn For Gud. Det Er» * paktens » Navn For Gud. A * pakt er nårto personer (eller grupper av mennesker) er enige. Her er Gud enig i å elske og gi hjelptil sitt folk. Hans folk er enige om å elske og adlyde ham. «Med hele mitt * hjerte» er en hebraisk (og engelsk) måte å si, «så vel som jeg possiblycan».

Vers 2: «Ditt navn» betyr mer enn bare «Gud»ELLER» * HERRE». Det betyr alt Som Gud er. Den «vennlige kjærligheten» er et spesielt Bibelord. Det betyr kjærligheten Som Gud har for sitt folk:

* vil aldri fullføre;

* vil alltid sende hjelp.

Vers 3: «Du gjorde meg modig og sterk» er hvadavid ville skrive. Ofte, da han ønsket hjelp, ba han TIL HERREN. HERREN svarte ham alltid.

Vers 4 og 5: Vi vet ikke hvordan disse kongene hørte guds løfter. Men de:

· takket ham (vers 4); og

* sang om det (vers 5).

Gud har *ære fordi han er stor. Han er veldig, veldig flott. Så det virker som om han skinner som solen skinner! Det er hva «*herlighet» betyr.

Vers 6: dette handler om to grupper mennesker. En gruppe erfolk som trenger hjelp. Gud er høyt over oss i himmelen. Men han kan fortsatt sehvem trenger hjelp. Han ser også det * stolte folket. Disse menneskene tror at deer så gode at de ikke trenger hjelp. Vi vet ikke hvor himmelen er.Himmelen er guds hjem. Men Gud kan se alle fra himmelen!

Vers 7: «Guds høyre hånd» er en hebraisk måte å si «Hva Gud gjør På jorden». Vi kunne oversette det, «Ved Guds kraft».

Vers 8:»Din gode kjærlighet vil alltid fortsette» får Oss til Å tenke På Salme 136. Der, nesten hvert vers ferdig «hans kindlove vil alltid fortsette». Se på notatet på vers 2 for»kindlove». «Dine henders verk» betyr Det Som Gud gjør på jorden.

noe å gjøre

1. Når du trenger hjelp, be Til Gud for det. Han vil svare deg.

2. Les noen av salmene. Og finne Ut Hva Gud har lovet å gjøre for sitt folk.

pakt ~ to mennesker har blitt enige om hva hver skal gjøre (Her, Gud Og hans folk). Se I Salme 120 om pakten.

eksil ~ bort fra ditt eget land.

glory ~ noe som skinner veldig mye. Gud har herlighet fordi hans rettferdighet skinner fra innsiden av ham.

hjerte ~ del av kroppen. * Jødene trodde at du tankei ditt hjerte.

himmelen – guds hjem.

hellig ~ alt godt uten dårlig i det; skille fra * synd; veldig, veldig bra; Bare Gud er virkelig hellig. Landet der han bor sammen med sinfolk er også hellig. Det er fordi han er der.

Jøde ~ en person som er født Av Abraham, Isak Og Jakobog deres barn.

HERRE ~ * paktens navn For Gud (i en * pakt duenig med noen).

ros ~ å si hvor stor noen er; eller ord som sier hvor stor noen er.

stolte mennesker ~ stolte mennesker tror at de er gode ogsmart. Men de kan ikke være.

salmisten ~ personen som skrev en salme (eller salmer).

righteous ~ veldig bra (Bare Gud er virkelig rettferdig). Gud sier at de som elsker og adlyder ham, er rettferdige. Noen ganger sier vi deer «de rettferdige», som betyr «rettferdige mennesker». Se etterpsalm 5 I Bok 1 I Davids Salmer for mer om ordet «rettferdig».

rettferdighet-hva du har når du er * rettferdige.

synd ~ ikke å adlyde Gud; eller hva du gjør når du ikke adlyder gud.

tempel ~ et sted hvor folk møtes For Å tilbe Gud.

med hele mitt hjerte ~ en måte å si «jeg vil gjøre alt det jeg kan for å få det til å skje».

ditt navn ~ Se Hva Salme 138 betyr.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.