ReviewRAN oversettelse-Hva gjør det kjøre?

Nukleotid-repeterende utvidelser ligger til grunn for en heterogen gruppe neurodegenerative og nevromuskulære lidelser som det for tiden ikke finnes effektive terapier for. Nylig ble det oppdaget at slike repeterende rna-motiver kan støtte oversettelsesinitiering i fravær AV ET AUG – startkodon på tvers av et bredt spekter av sekvenskontekster, og at produktene fra disse atypiske oversettelsesinitieringshendelsene bidrar til nevronal toksisitet. Denne gjennomgangen undersøker hva vi i dag vet og ikke vet om repeat associated non-AUG (RAN) oversettelse i sammenheng med etablerte kanoniske og ikke-kanoniske mekanismer for oversettelse initiering. Vi fremhever nylige funn relatert TIL RAN-oversettelse i tre gjentatte ekspansjonsforstyrrelser: CGG-repetisjoner i fragilt X-assosiert tremor ataksi syndrom (FXTAS), GGGGCC-repetisjoner I C9orf72 assosiert amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og frontotemporal demens (FTD) og Cag-repetisjoner I Huntington sykdom. Disse studiene tyder på at mekanistiske forskjeller kan eksistere FOR RAN oversettelse avhengig av gjenta type, gjenta leseramme, og den omkringliggende sekvens sammenheng, men at FOR minst noen repetisjoner, RAN oversettelse beholder en avhengighet av noen av de kanoniske translasjons initiering maskiner.

denne artikkelen er en Del AV En Spesiell Utgave med TITTELEN SI: Rna Metabolisme I Sykdom.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.