Ramp Funksjon

Del på

Funksjonstyper >

en rampefunksjon starter vanligvis ved opprinnelsen og beveger seg oppover eller nedover til høyre i en rett linje.
rampefunksjon

rampefunksjon

Rampefunksjoner som ikke starter ved opprinnelsen (f. eks. de starter ved x = 1, x = 5 eller x = 99) kalles forskyvede eller forsinkede rampefunksjoner.

Ramp funksjoner trenger ikke å starte på null. Det kan være en liten forsinkelse.


en rampefunksjon med en konstant helling (K) på 1 kalles enhetsrampefunksjonen. Før opprinnelsen (dvs. for negative x-verdier) har enhetens rampefunksjon alltid en verdi på null.

Rampefunksjoner er unære reelle funksjoner, som tar ett argument og har et domene med reelle tall.

Rampefunksjonsformel

rampefunksjonen er definert Som (Tan & Jiang, 2007):

v (t) = Ktu (t)

Hvor » K » er skråningen, gitt med følgende formel:
formel for skråningen av rampefunksjonen

formel for skråningen av rampefunksjonen

en positiv skråning betyr at linjen vil reise oppover; en negativ verdsatt skråning vil reise nedover.

disse funksjonene kan også defineres som stykkevis funksjoner:

symbolet»: = «betyr bare» definisjon.»Den andre delen av piecewise-funksjonen (0, x < 0) sier bare at funksjonen er null for alle verdier mindre enn 0. Så, ingenting har endret seg her: dette er bare en mer formell måte å definere rampefunksjonens oppførsel på.

Ulike andre formelle måter å definere funksjonen på, inkludert som en integrert Del Av Heaviside-funksjonen:
 heaviside step integral

heaviside trinn integrert

Tan. L. & Jiang, J. (2007). Grunnleggende Om Analog Og Digital Signalbehandling. Forfatterhus.

SI DETTE SOM:
Stephanie Glen. «Ramp-Funksjon» Fra CalculusHowTo.com Kalkulus for resten av oss! https://www.calculushowto.com/ramp-function/

——————————————————————————

Trenger du hjelp med lekser eller testspørsmål? Med Chegg Study kan du få trinnvise løsninger på dine spørsmål fra en ekspert på feltet. Din første 30 minutter med En Chegg veileder er gratis!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.