Quinazoline and quinazolinone as important medicinal scaffolds: a comparative patent review (2011–2016)

ABSTRACT

Introduction: Quinazoline and quinazolinone scaffolds represent an important class of biologically active nitrogen heterocyclic compounds. A variety of marketed drugs are based on these moieties. Et variert utvalg av molekyler med kinazolin / kinazolinongrupper har blitt rapportert å utvise bredt spekter av biologiske aktiviteter.

Område dekket: denne gjennomgangen dekker nylig innsats i syntese og biologisk screening av kinazolin / kinazolinonbaserte forbindelser fra 2011-2016.

ekspertuttalelse: Kinazolin og kinazolinoner representerer en mangfoldig klasse av biologisk aktive nitrogen heterosykliske forbindelser med enormt terapeutisk potensial. Deres lette syntetiske tilgjengelighet, og fleksibilitet i strukturelle modifikasjoner og funksjonalisering legger ytterligere til deres appell i medisinsk kjemi. En rekke tilgjengelige stoffer er basert på kinazolin / kinazolinon stillas. Det er interessant å merke seg at blant de nylige patenter som er tilgjengelige, fokuserer mange av dem på den lovende anticanceraktiviteten av kinazolin og kinazolinonholdige forbindelser. Men deres biologiske aktivitet er absolutt ikke begrenset til bare kreft, de er også kjent for å fremkalle en rekke andre biologiske og fysiologiske effekter in vitro og in vivo henholdsvis. Interessen for kinazoliner og kinazolinoner vokser stadig, siden de tilbyr et ganske variert kjemisk rom for utforskning av medisinsk potensial.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.