Definisjon Gruppe

en gruppe er dannet av et sett av mennesker som spiller spesifikke roller og gjensidig, som handler i henhold til normer, verdier og mål som tidligere var enige om hans formell opplæring for å opprettholde kontinuitet og stabilitet i et samfunn.

det er umulig å tenke på samfunnet uten underinndeling i grupper av mennesker. Videre er det umulig å tenke på mennesket som isolert fra de andre vesener som han danner hele samfunnet med. Mennesket trenger stadig andre, og hans forhold til dem har et naturlig behov for samhandling. Dette er grunnen til at grupper dannes i samfunnet, og er generelt gruppert av mennesker med noen lignende egenskaper, enten fysiske (for eksempel idretts grupper) eller ideologiske (politiske partier).

generelt deler de som integrerer det ideer, smaker, prosjekter eller andre forhold som får dem til å gruppere i en fellesnevner. Videre kan de i mange tilfeller og situasjoner være så avgjørende og kraftige at de genererer seg noen viktige forandringer for samfunnets gode og evolusjon, eller har ført til noe initiativ som viste seg å være et funn for samfunnet de tilhører. Men de kan også stå på den andre siden og bli svært viktige hindringer hvis de vil og deres makt støtter dem.

disse gruppene, uansett formål, er hovedkomponenten i den sosiale strukturen, og det vil være i disse at roller og status blir satt i bruk. Det er to forskjellige typer grupper, primær og sekundær. I det første finner vi individets familie, til dette velger man ikke å tilhøre, men er gitt av den daglige sameksistensen, og i det andre er det et variert utvalg av muligheter, som vil bli preget av relaterte interesser, samarbeid og prosjekter, og blant disse er skolen, arbeidet, vennegruppen, fotballaget eller teaterkammeratene.

i tillegg er det grupper opprettet av en person eller gruppe mennesker for bestemte formål, som generelt tar sikte på å fokusere på en sosial situasjon eller et problem, for eksempel sivile organisasjoner, også kalt «ikke-statlig» eller «tredje sektor» (også kalt «organisert sivilt samfunn»). I disse gruppene danner folk arbeidsteam som prøver å fokusere og løse ulike problemer som å delta på barn i fare, tilby rom for medborgers deltakelse, skaffe midler til helsebehandlinger, kjempe for menneskerettigheter, blant andre årsaker.

Politiske grupper er også veldig populære, selv om De er mest kjent som «politiske partier «eller»politiske strømninger». I dette tilfellet holder gruppen i tillegg til viljen og et felles mål også en mer eller mindre homogen politisk ideologi, og generelt er det roller og spesielt hierarkier mye mer markert enn i gruppene av sivile organisasjoner. Det kan også være figuren til en «leder», representert av en som har størst sosial bane eller makt, og som streber etter en bestemt stilling eller stilling i lokal, provinsiell eller nasjonal regjering.

og blant de mest fremtredende egenskapene observert av disse og deres medlemmer er kommunikasjonen mellom medlemmer, normer og atferd som tid og bruk vil konvertere til skikker, interesser og verdier som vil bli diskutert og kan aksepteres eller avvises, og hvert medlem vil spille en bestemt rolle. I dette siste punktet er det nødvendig å stoppe, fordi ikke alle medlemmene vil ha samme betydning, siden ofte i disse organisasjonene er det de såkalte formelle eller uformelle lederne som vil være litt de som vil lede gruppens sti og oppdrag.

fra kommunikasjon er det mulig å skape grupper i samfunnet. Vi kan si at kommunikasjon er en iboende prosess, avgjørende for foreningen mellom mennesker. Hvordan ville de ellers gjøre for å nå avtaler, sette mål eller mål, og utføre aktiviteter i jakten på en sak?

mens når medlemskap i en gruppe i utgangspunktet bestemmes av inntekt, kalles den gruppen sosial klasse. I denne forstand er betegnelsen av «grupper» en studiefaktor, siden folk er delt i henhold til tidligere bestemte variabler for å lette deres anerkjennelse, deres studie og i mange tilfeller anvendelsen av offentlig politikk eller markedsstrategier. For eksempel, hvis det er flere mennesker i et samfunn uten grunnskole, vil offentlig politikk sikte på å styrke tilgangen til utdanning på dette grunnnivået av menneskelig utdanning. Når det gjelder markedet, tillater segmenteringen av» kunder » utvikling og reklame for ulike produkter, i henhold til befolkningens egenskaper.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.